KENNIS IN ICT IS ONS KAPITAAL


Locatie

Amsterdam

Dienstverband

Ingangsdatum

1 november 2019

Einddatum

31 oktober 2020

Tarief (per uur)

Marktconform

Deadline aanbieden

Maandag 30 september

Contact en informatie

resources@braincap.nl

BUSINESS ANALIST

UWV wil de systeemondersteuning voor het proces van bestellen tot betalen van re-integratiedienstverlening en voorzieningen aanpassen. Om dit te realiseren wordt het project Lange Termijn oplossing Herontwerp Grote Geldstromen (LT-HGG) ingericht.

Het project is complex gezien het divisie-overstijgende karakter, afhankelijkheden en aantal (externe) stakeholders. De businessanalist stelt voor het project het Globaal Business Ontwerp (GBO) op, verschillende documenten t.b.v. de analysefase en de Gegevens Effect Beoordelings (GEB)rapportage. Hij levert een bijdrage aan het opstellen van de Project Start Architectuur (PSA), het Projectplan (inclusief faseplan) en de realisatiefase, waaronder de implementatieplannen.

UWV ondersteunt werkzoekenden bij het vinden van werk en werkgevers bij het vervullen van vacatures. Voor werkzoekenden geldt dat de ondersteuning die we bieden, per klantgroep verschilt. Een aantal specifieke groepen bieden we extra ondersteuning bij het zoeken naar werk.

Voor klanten met een Wajong- of WIA-uitkering hebben we de mogelijkheid re-integratietrajecten aan te bieden die de kansen op werk vergroten. Re-integratietrajecten kunnen worden ingezet als onderdeel van een participatie- of re-integratieplan. Deze trajecten koopt UWV in bij externe re-integratiebedrijven. Sommige re-integratietrajecten richten zich op directe plaatsing van een persoon met een arbeidsbeperking bij een werkgever. Andere trajecten richten zich op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft UWV de mogelijkheid werkvoorzieningen aan te bieden. Werkvoorzieningen zijn hulpmiddelen, aanpassingen (aan bijvoorbeeld de werkplek) en vergoedingen waardoor arbeidsbeperkten kunnen werken. Project UWV wil de systeemondersteuning voor het proces van het bestellen van re-integratiedienstverlening en voorzieningen aanpassen.

Om dit te realiseren wordt het project Lange Termijn oplossing Herontwerp Grote Geldstromen (LT-HGG) ingericht. Het project is complex gezien het divisie-overstijgende karakter, afhankelijkheden en aantal (externe) stakeholders. De businessanalist stelt voor het project het Globaal Business Ontwerp (GBO) op, verschillende documenten t.b.v. de analysefase en de Gegevens Effect Beoordelings (GEB)-rapportage. Hij levert een bijdrage aan het opstellen van de Project Start Architectuur (PSA), het Projectplan (inclusief faseplan) en de realisatiefase, waaronder de implementatieplannen.

Business Analist De Business Analist dient specifieke werkervaring en kennis te hebben met betrekking tot deze specifieke opdracht:
• Ervaring als Businessanalist of vergelijkbare functie bij een grote en complexe (overheids)organisaties;
• Ervaring met de requirementsmethodiek en businessanalysemethodiek;
• Ervaring met het opstellen van een GBO en GEB-rapportage;
• Is in staat de businessbehoefte eenduidig in beeld te krijgen;
• Heeft uitstekende communicatieve- en schrijfvaardigheden;
• Ervaren in het daadwerkelijk realiseren van werkende oplossingen;
• Ervaren in het betrekken en betrokken houden van verschillende stakeholders;
• Flexibel in het zoek naar oplossingen, zonder de focus op de scope, planning en een werkbare oplossing te verliezen;
• Ervaring met diensten op het gebied van arbeidsbemiddeling is een pre. De Business Analist is nieuwsgierig en gedreven.

Deze dient voldoende senioriteit te hebben om op zijn eigen vakgebied zelfstandig te kunnen werken.

De Business Analist is standvastig en heeft inzichten in de business, waardoor hij/zij de verbinding kan maken tussen de meer strategische project- en organisatiedoelen en de vertaling daarvan naar ICT-ondersteuning. Tegelijkertijd is de Business Analist uitstekend in staat de samenwerking te vinden met de staande organisatie en deze op alle vlakken steeds te betrekken bij de ontwikkeling waarmee hij/zij gelijk aan draagvlak werkt in de (beheer)organisatie.

Er staan minimaal 2 aantoonbaar succesvol afgeronde opdrachten in het CV in de functie van Business Analist of vergelijkbare functie. Deze opdrachten zijn uitgevoerd in de afgelopen vijf jaar en hebben betrekking op het geautomatiseerd ondersteunen van businessprocessen.

Vakinhoudelijke competenties
• Minimaal HBO werk- en denkniveau.
• Bekend met BA-technieken, technieken gericht op modelleren en evalueren van de bedrijfsvoering.
• Kent hulpmiddelen en technieken die gebruikt kunnen worden om de structuur, de verbanden en het gebruik van informatie binnen de organisatie vast te leggen en te begrijpen.
• Bekend met de beginselen van de architectuur en inrichtingsprincipes.
• Bekend met methoden en technieken van bedrijfskundig onderzoek en –analyse.
• Kennis van het ICT-vakgebied in het bijzonder op aan de functie gerelateerde aspecten.
• Bekend met methoden van projectmatig werken.

Let op! Eisen zijn knock-out criteria, als je niet voldoet heeft reageren geen zin. De eisen moeten letterlijk in het CV terug komen!

  • Minimaal HBO diploma (bedrijfskundige informatica of gelijkwaardig);
  • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met de requirementsmethodiek en businessanalysemethodiek in de afgelopen 8 jaar;
  • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als Businessanalist of vergelijkbare functie bij grote en complexe (overheids)organisaties in de afgelopen 8 jaar;
  • Minimaal 2 aantoonbaar succesvol afgeronde opdrachten in de functie van Businessanalist of vergelijkbare functie. De opdrachten zijn uitgevoerd in de afgelopen 8 jaar en hebben betrekking op het geautomatiseerd ondersteunen van businessprocessen.

24/7 IT-monitoring

ICT-professionals

Cyber Security


BACK