KENNIS IN ICT IS ONS KAPITAAL


Locatie

Amsterdam

Dienstverband

24 uur per week

Ingangsdatum

01-12-2019

Einddatum

01-12-2020

Tarief( per uur)

Marktconform

Deadline aanbieden

Vrijdag 22 november

Contact en informatie

resources@braincap.nl

IDENTITY ACCESS MANAGEMENT ADVISEUR

Functieomschrijving Adviseur Identity & Access Management

De Gemeente Amsterdam wil op de middellange termijn de diensten voor IAM (identity & access management) op een hoger functioneel niveau brengen, waarbij alle relevante doelgroepen, toepassingen en bedrijfsprocessen worden meegenomen. Dit onderwerp is zeer breed in de stedelijke context en vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de digitaliseringsopdracht van de gemeente.

Om de juiste besluitvorming rond dit onderwerp te kunnen faciliteren is het eerst noodzakelijk om overzicht te creëren en te bepalen welke onderwerpen prioriteit behoeven. Belangrijke thema’s hierbij zijn het reduceren van risico’s rond ongeautoriseerde toegang, het kunnen voldoen aan relevante wet- en regelgeving (AVG, eIDAS, BIO) en het realiseren van de ‘digitale stad’. Vervolgens moeten volgens een programmastructuur de juiste IAM-maatregelen worden ingevoerd om tegemoet te komen aan de businessdrivers van Gemeente Amsterdam.

Een belangrijke vereiste bij dit alles is dat wordt onderkend dat IAM in de eerste plaats een businessaangelegenheid is en pas in tweede instantie een relatie heeft met ICT. Dat betekent onder meer dat het beleggen van eigenaarschap en verantwoordelijkheden en het inrichten van processen voorwaarden zijn voor het welslagen van het naar een hoger plan tillen van IAM.
De adviseur Identity & Access Management levert een inhoudelijke bijdrage aan dit geheel.

Werkzaamheden

  • Geeft inhoudelijk advies over alle aspecten van IAM die aandacht behoeven.
  • Ontwikkelt een IAM-referentiearchitectuur die voor de langere termijn een kader biedt voor de doorontwikkeling en invoering van IAM, gebaseerd op best practices. Daarnaast moet de IAM-referentiearchitectuur voorzien in een algemeen begrippenkader en een handreiking voor het toepassen van de juiste standaarden.
  • Stelt een roadmap op voor het gefaseerd kunnen invoeren van IAM.
  • Betrekt actief stakeholders, externe partners en organisatieonderdelen.
  • Levert een actieve bijdrage aan het beleggen van eigenaarschap en verantwoordelijkheden.
  • Legt de relatie met relevante wet- en regelgeving, risicomanagement en cyberveiligheid.Communiceert over het onderwerp IAM en het belang ervan door middel van workshops, een-op-een gesprekken en presentaties.
  • Acteert op het niveau van de bedrijfsvoering, maar ondersteunt medewerkers van de directie ICT waar nodig bij de uitvoering van regietaken rond het onderwerp IAM.
  • Verricht zelf regietaken met het oog op een effectieve implementatie van IAM.

Algemene eisen (KO=knock out)
• U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat. KO
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.
• De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. KO

Kennis
• De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde WO-opleiding. KO
• De aangeboden kandidaat is in het bezit van een CISSP-certificering. KO
• Is de kandidaat in het bezit van het CISA-, CISM- en/of CRISC-certificering KO
• Geef in maximaal 1 pagina’s aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht. KO

Werkervaring
• Aantoonbare kennis van en meerjarige ervaring met identity & access management in al zijn facetten binnen grote en complexe organisaties. KO
• De aangeboden kandidaat heeft Ervaring met het ontwikkelen en implementeren van IAM-referentiearchitecturen. KO
• De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 15 jaar tenminste 5 jaar ervaring als IAM-adviseur binnen andere sectoren (bijv. financiële sector, zorgsector, telecomsector) KO
• De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar tenminste 5 jaar ervaring met het aansturen en onderhouden van complexe relaties met leveranciers en andere externe stakeholders. KO
• De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 15 jaar tenminste 5 jaar ervaring als IAM-adviseur binnen overheidsorganisatie.
• De aangeboden Kandidaat heeft kennis van en ervaring met gelijksoortige verandertrajecten bij de rijks- of gemeentelijke overheid.
• De aangeboden kandidaat heeft een brede expertise op het terrein van IV- en ICT-projecten.
• De aangeboden kandidaat heeft concrete ervaring met regievoering op zowel marktpartijen als interne ICT-organisaties/shared serviceorganisaties.
• De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het overdragen van kennis (presentaties, klassikaal, kennissessies, workshops, cases).
• De aangeboden kandidaat is in staat om binnen een complexe organisatie oplossingen te vertalen naar consequenties voor de organisatie.


24/7 IT-monitoring

ICT-professionals

Cyber Security


BACK