KENNIS IN ICT IS ONS KAPITAAL


Locatie

Amsterdam

Dienstverband

Fulltime (40 uur)

Ingangsdatum

1 januari 2020

Einddatum

31 december 2020

Tarief (per uur)

Marktconform

Deadline aanbieden

6 november 2019

Contact en informatie

resources@braincap.nl

BUSINESS CONSULTANT DATACENTER

Voor de Transitie van het programma Verwerving Datacenterdienstverlening zijn wij op zoek naar een ervaren business consultant met een brede ervaring op het gebied van Transitie activiteiten en aantoonbare kennis met migratie & upgrade van OpenVMS systemen. Technische kennis & ervaring met OpenVMS hardware & software is een pre. Uitgebreide kennis van maken en interpreteren van analyses is een vereiste. Verder is belangrijk dat de bc een coördinerende rol vervult binnen een groep die tegengestelde belangen kan hebben.

Met het tekenen van het contract met de nieuwe infra leverancier zijn wij de fase van Transitie ingegaan voor het programma VeDa. Voor de transitie van alle applicaties van UWV naar DXC hebben wij, naast de projectmanagerspool, die per divisie transfers begeleiden, een business consultant nodig. Deze consultant ondersteunt gedurende de gehele transfer de projectmanagers op een aantal specifieke gebieden. Nl. op het gebied van kennis van Open VMS, het werken middels scrumteams en kennis van grote webapplicaties en het migreren daarvan.

De functie valt binnen de afdeling ICT Services binnen het C-ICT domein. Verder moet de business consultant brede kennis hebben van migraties, hosting, infrastructuur, software applicaties en koppelingen, opgedaan binnen grote complexe organisaties.

Wij hebben ons ingespannen om deze functie in te vullen via reguliere vacaturestelling. Het gaat hier om een tijdelijke functie, waardoor het niet wenselijk is om tijdens het traject nog verder te zoeken naar interne invulling aangezien er dan teveel tijd verloren gaat aan het opnieuw inwerken en er teveel (opgebouwde) kennis verloren gaat. Behalve gedurende de inwerktijd wordt er tijdens het traject veel specifieke kennis opgedaan over de betreffende applicaties en de divisies. Deze kennis wordt geborgd en overgedragen aan de interne organisatie.

De klant is op zoek naar een Business Consultant Senior

Opdrachtomschrijving:
Voor de Transitie van het programma Verwerving Datacenterdienstverlening zijn wij op zoek naar een ervaren business consultant met een brede ervaring op het gebied van Transitie activiteiten en aantoonbare kennis met migratie & upgrade van OpenVMS systemen.
Technische kennis & ervaring met OpenVMS hardware & software is een pre.
Uitgebreide kennis van maken en interpreteren van analyses is een vereiste.

Verder is belangrijk dat de business consultant een coordinerende rol vervult binnen een groep die tegengestelde belangen kan hebben.
Met het tekenen van het contract met de nieuwe infra levernacier zijn wij de fase van Transitie ingegaan voor het programma VeDa.
Voor de transitie van alle applicaties van van de klant naar DXC hebben wij, naast de projectmanagerspool, die per divisie tranfers begeleiden, een business consultant nodig.

De functie valt binnen de afdeling ICT Services binnen het C-ICT domein.
Taken/werkzaamheden Deze consultant ondersteunt gedurende de gehele transfer de projectmanagers op een aantal specifieke gebieden, nl op het gebied van kennis van Open VMS, het werken middels scrumteams en kennis van grote webapplicaties en het migreren daarvan.

Aanvullende functie-eisen bovenop het functieprofiel
1. Voor deze opdracht is het van het grootste belang dat u ervaring heeft met grote omvangrijke/complexe IT projecten binnen een grote politiek gestuurde complexe organisatie ((semi-) overheidssector) met meer dan 5000 werknemers. Tevens is het noodzakelijk dat u kunt opereren op bestuurlijk niveau.
2. U dient een beknopte beschrijving naast uw CV aan te leveren van maximaal één A4 met betrekking tot de inhoud van de werkzaamheden, adviezen en resultaten zoals hierboven gevraagd, waarin in ieder geval volgend dient te worden opgenomen: • Naam opdrachtgever;
• Periode opdracht;
• Omschrijving opdracht;
• Uw bijdrage aan de opdracht;
• Uw gebruik van communicatie- en adviesvaardigheden en het kunnen rapporteren op minimaal het niveau van hoger management;
• Uw vermogen om veranderingen te initiëren en te faciliteren;
• Welke problemen u bent tegengekomen en welke oplossingen u heeft aangedragen en in hoeverre deze oplossingen zijn overgenomen;
• Eindresultaat van de opdracht;
• Wat zou u eventueel achteraf, na afronding van de opdracht, anders gedaan hebben.

Specifieke vakinhoudelijke competenties
• Functioneert op academisch werk- en denkniveau.
• Opleiding bedrijfskunde, bestuurlijke informatiekunde of vergelijkbare opleiding op Academisch- of HBO-niveau.
• Integrale methodische benadering (scopafijth ) bij onderzoek en advisering, gebruik makend van betreffende methoden, technieken en gereedschappen.
• Kennis van de mogelijkheden van ICT.
• Toont adviesvaardigheden, die nodig zijn voor het uitbrengen van adviezen aan opdrachtgevers/management/directie.
• Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn specialistisch vakgebied en heeft kennis van andere specialismen
• Minimaal 3 jaar ervaring als senior adviseur op het vakgebied organisatie en informatievoorziening.
• Ervaring in het leidinggeven aan complexe, strategisch georiënteerde organisatieveranderingsprojecten en implementatietrajecten.

Eisen (knock-out criteria)
Let op! Eisen zijn knock-out criteria, als je niet voldoet heeft reageren geen zin. De eisen moeten letterlijk in het CV terug komen!
• Minimaal 5 jaar kennis van maken en interpreteren van Impact analyses in de afgelopen 10 jaar.
• Moet ondersteuning kunnen bieden aan projectmanagers mbt specifieke kennisgebieden
• Moet goed omgaan met tegengestelde belangen en daar namens het programma opereren
• Werken middels scrumteams
• Minimaal 2 jaar kennis van grote webapplicaties en het migreren daarvan in de afgelopen 5 jaar.
• Minimaal 5 jaar brede ervaring op het gebied van Datacenter Transitie in de afgelopen 10 jaar.
• Minimaal 3 jaar ervaring met migratie en upgrade van Open VMS hardware & software in de afgelopen 5 jaar.
• Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van migraties, hosting, infrastructuur, software applicaties en koppelingen opgedaan binnen een grote complexe overheidsorganisatie met een minimale omvang van 5000 medewerkers.


24/7 IT-monitoring

ICT-professionals

Cyber Security


BACK