KENNIS IN ICT IS ONS KAPITAAL


Locatie

Amsterdam

Dienstverband

36 uur per week

Ingangsdatum

1 november 2019

Einddatum

1 mei 2020

Tarief (per uur)

Marktconform

Deadline aanbieden

16 oktober 2019

Contact en informatie

resources@braincap.nl

BUSINESS INTELLIGENCE SPECIALIST

In de functie van Business Intelligence Specialist ben je onder meer verantwoordelijk voor het realiseren van het ontwikkeltraject (analyse, ontwerp, bouw en documenteren) met betrekking tot het via een data warehouse ontsluiten van informatieproducten rondom het nieuwe vergunningen systeem. Je stelt informatie- en applicatiearchitecturen op of levert daar een bijdrage aan en brengt adviezen uit op het gebied van informatieontwikkeling en informatiebeheer. Je verwerkt de gegevens tot informatieproducten (dashboards). Niet in de laatste plaats bewaak je de consistentie en beschikbaarheid van de betreffende componenten.

Werkzaamheden
• Uitvoeren van het bi-traject van Vergunningen, Toezicht & Handhaving;
• Adviseren aan proceseigenaren m.b.t. behoeften en wensen;
• Opstellen van ontwerp, acceptatiecriteria en dataspecificaties;
• Tijdens de ontwerpfase rekening houden met het grotere geheel en met de beheerbaarheid, de wijze van onderhoud, de innovatiemogelijkheden en de strategie van de BI-groep;
• Uitvoeren systeemtesten en ondersteunen gebruikerstesten;
• Opstellen van documentatie;
• In staat om onderdelen van een functioneel ontwerp te ontwerpen of voor kleine wijzigingen het ontwerp te maken en bestaande ontwerpen aan te passen;
• Onderhouden bestaande dashboards ten behoeve van Vergunningen in Tableau;
• Definiëren en maken van nieuwe dashboards ten behoeve van Vergunningen in Tableau.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De Business Intelligence groep is een onderdeel van de IV organisatie die de domeinen Stadsdelen, Stadsbeheer en Ruimte en Economie ondersteunt. De BI-groep houdt zich bezig met het creëren van geautomatiseerde informatieproducten (dashboards in Tableau, GIS-toepassingen e.d.), op basis van een data warehouse, ten behoeve van deze domeinen.

De groep bestaat uit zes personen die gezamenlijk werken aan informatieproducten waarin de expertises data warehousing, GIS en Tableau zijn vertegenwoordigd. Er wordt veelvuldig samengewerkt met ander business intelligence groepen in de stad en met Datapunt.

Eisen (knock-out criteria)
Let op! Eisen zijn knock-out criteria, als je niet voldoet heeft reageren geen zin. De eisen moeten letterlijk in het CV terug komen!

 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van architectuurconcepten;
 • Geef in maximaal 1 pagina aan waarom u de meest geschikte bent voor deze opdracht;
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van data warehouse concepten;
 • De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een HBO / WO informaticaopleiding of vergelijkbaar.

Werkervaring

 • De aangeboden kandidaat heeft ruime ervaring met Oracle Data Integrator (ODI);
 • De aangeboden kandidaat heeft ruime ervaring met dashboard/rapportage tooling;
 • De aangeboden kandidaat heeft ruime ervaring met recente versies van Oracle databases, SQL en PL/SQL;
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met GIS en geografische gegevens;
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met relationele en multi-dimensionele datamodellering (ERD);
 • De aangeboden kandidaat heeft functionele en technische ontwerpervaring;
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met Tableau (pre);
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring binnen gemeentelijke organisaties of vergelijkbare complexe organisaties.

24/7 IT-monitoring

ICT-professionals

Cyber Security


BACK