KENNIS IN ICT IS ONS KAPITAAL


Locatie

Amsterdam

Dienstverband

36 uur

Ingangsdatum

1 december 2019

Einddatum

31 mei 2020

Tarief( per uur)

€ 90,-

Deadline aanbieden

maandag 25 november

Contact en informatie

resources@braincap.nl

DATAMIGRATIECONSULTANT

Functieomschrijving

Als Datamigratie specialist Business houd jij je bezig met alle aspecten van datamigratie, van requirements-analyse, ontwerp tot en met de realisatie. Je biedt ondersteuning in het vaststellen van informatie- en transitie-architecturen en werkt mee aan het neerzetten van strategieën voor data-schoning en product-rationalisatie.

Over het Programma
Bij de Stadsdelen wordt op dit moment gewerkt met een veelheid van applicaties die de processen Vergunningen, Toezicht en Handhaving binnen het domein VTH BenG ondersteunen. Een deel van de werkzaamheden wordt nog niet digitaal ondersteund.
De voornaamste doelstelling van het Programma is om alle VTH-processen binnen het Domein Bouw en Gebruik, effectief, efficiënt en rechtmatig digitaal te ondersteunen. Om dit doel te bereiken worden alle huidige applicaties die gebruikt worden voor VTH vervangen of heringericht.

Het Programma is onderverdeeld in 6 projecten:

  • Migratie & Conversie
  • Horeca & Prostitutie
  • Overige Vergunningen
  • Wonen B&B
  • Omzetting
  • Toezicht en Handhaving niet-WABO

De datamigratiespecialist werkt voor het project Migratie & Conversie

Werkzaamheden

  • Je bent verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van analyse van de bestaande omgevingen ten behoeve van de mapping en het migratieplan.
  • Tevens ben je verantwoordelijkheid voor het opstellen van het migratieplan en migratiedraaiboek.
  • Je bent het aanspreekpunt in het testtraject en de acceptatie van de migratiestraat. Daartoe onderhoud je contacten met vertegenwoordigers van de gebruikersorganisatie. Heb je vastgesteld dat de gekozen oplossing de datamigratie gecontroleerd kan laten verlopen, dan kun je tevens een rol spelen in de daadwerkelijke uitvoer van die migratie. Het succes van de migratie wordt daarmee in belangrijke mate door jou bepaald.
  • Je maakt onderdeel uit van het projectteam Migratie & Conversie en werkt samen met de datamigratie specialisten van Decos, eDepot, Powerbrowser en Datapunt

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Algemene eisen
• U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.
• De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.

Kennis
• De aangeboden kandidaat heeft een bachelor of Master in een IT-gerelateerde studierichting. KO
• Geef in maximaal 1a4 pagina’s aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht. KO
• De aangeboden kandidaat is in het bezit van het Xillio software certificering KO
• De aangeboden kandidaat heeft kennis van het VTH-proces bij gemeenten.

Werkervaring
• De aangeboden kandidaat heeft 5-10 jaar ervaring als IT-consultant, bij voorkeur op het gebied van datamigratie. KO
• De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 4 jaar minimaal 2 jaar ervaring als business migratieconsultant, waarbij je ervaring hebt opgedaan met het migreren van DMS of vergelijkbare systemen met behulp van Xillio software KO
• De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het toekennen van metadata en het koppelen van digitale documenten aan het juiste digitale dossier/de juiste locatie in de doelapplicatie KO
• De aangeboden kandidaat heeft ervaring met de inrichting van de duplicatie module van Xillio software
• De aangeboden kandidaat heeft ervaring bij de gemeente Amsterdam is een pre.
• De aangeboden Kandidaat heeft ervaring met digitalisering en kennis van archivering.
• De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het zorgen en het realiseren van scripts voor selectie en mapping.


24/7 IT-monitoring

ICT-professionals

Cyber Security


BACK