KENNIS IN ICT IS ONS KAPITAAL


Locatie

Amsterdam

Dienstverband

36 uur per week

Ingangsdatum

1 november 2019

Einddatum

1 november 2020

Tarief (per uur)

Marktconform

Deadline aanbieden

21 oktober 2019

Contact en informatie:

resources@braincap.nl

FUNCTIONEEL BEHEERDER

Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en veelzijdige functioneel beheerder met meer dan 4 jaar ervaring in het beheer van informatievoorzieningen. Iemand die zowel de verkenning kan doen van de behoeften bij de business als kan duwen en trekken aan releases en kleine projecten. Daarbij volhardend is en niet eerder los laat tot dat het resultaat is bereikt.

Als beheerder maak je deel uit van een beheerteam binnen de informatievoorziening (IV) organisatie. Je wordt ingezet op het beheer van de verschillende informatievoorzieningen die worden gebruikt binnen de gemeente Amsterdam. Je hebt affiniteit met de techniek rond applicaties, infrastructuur en de samenhang daartussen en hebt een trekkende rol bij het implementeren van de beheerprocessen. Ook ben je in staat processen te verbeteren dan wel te optimaliseren en de stakeholders hierbij te betrekken.

Je bent een belangrijke partner voor de business en ICT en helpt de organisatie om de gewenste veranderingen en vernieuwing door te voeren. Je zorgt ervoor dat bestaande processen door kunnen gaan, maar maakt de resultaten van aanstaande verandering snel zichtbaar. Daarbij werk je nauw samen met verschillende partijen binnen en buiten de gemeente Amsterdam en zorgt tevens ervoor dat de omgeving goed is geïnformeerd en tijdig op wijzigingen kan inspelen. Verder draag je bij aan het onderhouden van de applicatieportfolio en het inzichtelijk maken van de onderlinge relaties (gegevens) tussen applicaties alsook de kosten.

De functioneel beheerder is op de hoogte van alle functioneel beheeractiviteiten voor de business. Hij weet welke applicaties worden beheerd, wanneer nieuwe releases gepland staan, wanneer contracten aflopen. Hij is op de hoogte van belangrijke verstoringen en helpt deze op te lossen en hierover te communiceren met de klant. Je communiceert met de klant over dienstverleningsafspraken. Je haalt informatie op uit het team en communiceert met ICT.

Werkzaamheden
• Opstellen, bewaken en uitvoeren van beheerplannen van keten informatie systemen van RVE Grond en Ontwikkeling;
• Het opstellen van impactanalyses;
• Voeren van gesprekken met proceseigenaren m.b.t. behoeften en wensen;
• Voorstel in functionele termen voor vernieuwing en/of aanpassing bedrijfsprocessen, afgestemd op de kaders en richtlijnen van de CIO en SAA;
• Zelfstandig definiëren van de benodigde acties voor het oplossen van incidenten of voor het doorvoeren van wijzigingen;
• Uitvoeren of uitzetten van de wijzigingen bij de leverancier en ervoor zorgen dat ze uitgevoerd worden;
• Vraagarticulatie van gewenste diensten en producten en vertaling van de vraag naar feitelijke dienstverlening en producten (applicaties, applicatieontwikkeling, infrastructuur en ICT-diensten);
• Communicatie naar de betrokken partijen en zorgdragen voor het boeken van het gewenste resultaat;
• Meewerken aan kleine en grote projecten, waarin je wijzigingsvoorstellen voorbereidt en contact onderhoudt met, veelal externe, technische- en applicatiebeheerders;
• Zorgdragen voor een goede overdracht van nieuw ontwikkelde functionaliteiten van project naar beheer;
• Het ondersteunen van gebruikers, het bijhouden van de registratie van meldingen en het oplossen van vragen en incidenten;
• Ondersteuning / regie op life cycle management applicatieportfolio;
• Vaststellen van noodzaak tot wijzigingen en (zo nodig) opstellen van functionele eisen en wensen;
• Een trekkende rol bij het verbeteren van de kwaliteit van de beheerprocessen en in staat zijn de overige beheerders en de leveranciers hierbij te betrekken Afhandelen van wijzigingen, volgen van de voortgang van uitstaande incidenten en communicatie daarover met de aanmelder;
• Afstemmen met ICT over planning van wijzigingen en releases;
• Vervangen van de keteninformatiemanager bij diens afwezigheid.

De functioneel beheerder neemt ook deel aan het Accountteam.
Taken daarbij zijn:
• Regisseert en organiseert de dienstverlening voor zowel nieuwe behoeften als voor bestaande informatievoorziening;
• Vertegenwoordigt het FB team binnen het account en fungeert als scharnierpunt naar dit team;
• Bewaakt de kwaliteit en voortgang van afgesproken werkzaamheden voor het account;
• Volgt de ontwikkelingen in de markt en in de stad om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de klant;
• Zorgt voor inzicht en overzicht in de prestaties van IV voor het account;
• Draagt bij aan het behalen van de accountdoelen.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De afdeling Informatievoorziening werkt voor het hele Cluster Ruimte en Economie en voorziet burgers, bedrijven en bezoekers van Amsterdam van informatie. Dat doen we ook voor onze stedelijke collega’s en externe ketenpartners. In toenemende mate voorzien we zelfs apparaten van informatie. Dat doen we met softwaretoepassingen, gegevensbestanden en documentverzamelingen. De informatie die wij verstrekken zorgt ervoor dat onze belanghebbenden in hun specifieke situatie weten wat ze moeten weten. Daarna kunnen ze doen wat ze moeten doen. Informatie geeft inzicht. En inzicht zet aan tot passende actie. Informatie maakt keuzes en beslissingen mogelijk. Informatie geeft een handelingsperspectief. Elke handeling is immers informatiegestuurd. En alle informatie is sturingsinformatie. Daarom zorgen wij ervoor dat die informatie beschikbaar is, betrouwbaar en bruikbaar. Je werkt voor het cluster Ruimte & Economie.

Werkervaring: ( moet duidelijk terug komen in het cv)
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met de implementatie van APEX.
De aangeboden kandidaat heeft meerdere jaren ervaring met het vertalen van gebruikerswensen naar functionele specificaties en/of user-stories.
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met bestuurlijk complexe vraagstukken binnen gemeentelijke context.
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in een spilfunctie tussen primair proces en ICT.

Eisen (knock-out criteria)
Let op! Eisen zijn knock-out criteria, als je niet voldoet heeft reageren geen zin. De eisen moeten letterlijk in het CV terug komen!

  • De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde HBO/WO studie in een relevante richting (technisch)bedrijfskundig en/of informatica/informatiekunde).
  • De aangeboden kandidaat heeft kennis van verschillende datakoppelingen( API, Berichten verkeer ect).
  • Geef in maximaal 1 pagina’s aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
  • De aangeboden kandidaat is gecertificeerd in BISL Foundation én ITIL Foundation.
  • De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring met projectmatig werken, Lean, Agile werken en de scrummethodiek.
  • De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met methoden en technieken op de gebieden informatieanalyse, testen en koppelingen.
  • De aangeboden kandiaat heeft diepgaande kennis van SQL (complexe queries kunnen lezen, schrijven en mogelijk verbeteren).
  • De aangeboden kandidaat heeft actuele kennis van de processen en informatie- en werkstromen binnen een publieke bouw- of civieltechnische projectorganisatie is een pré.
  • De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met Topdesk en het maken van rapportages met Topdesk.

24/7 IT-monitoring

ICT-professionals

Cyber Security


BACK