KENNIS IN ICT IS ONS KAPITAAL


Locatie

Amsterdam

Dienstverband

22,5 uur per week

Ingangsdatum

Half november

Einddatum

Eind augustus 2020

Tarief (per uur)

Marktconform

Deadline aanbieden

Vrijdag 18 oktober

Contact en informatie

resources@braincap.nl

info@braincap.nl

INCIDENTCOÖRDINATOR

Functieomschrijving

Werkzaamheden
De incidentcoördinator borgt de juiste registratie, consistentie en actualiteit van het incidentmanagementproces. Daarnaast verzorgt de incident coördinator rapportages en adviseert de incident manager met betrekking tot procesverbeteringen.

Ook zorgt hij /zij bij hoge prio incidenten voor de coördinatie van een multidisciplinaire oplosgroep en tijdige communicatie en rapportage bij het oplossen van storingen met applicaties en technische infrastructuur op operationeel niveau zodat de normale bedrijfsvoering zo snel mogelijk wordt hersteld met een zo klein mogelijke impact impact op de organisatie en gebruikers. Dit conform het incidentmanagement proces en overeengekomen service levels.

Tot slot heeft hij/zij voldoende ITIL kennis en ervaring om op vergelijkbaar niveau incidenteel ook taken uit te voeren voor problem -en changemanagement.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Organisatieonderdeel ICT van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het leveren van een toekomst vaste, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur (netwerk, datacenters, werkplekken, technisch Applicatiebeheer en telefonie) voor de gemeente Amsterdam. Daarmee vormt de ICT-infrastructuur een stabiele basis voor de gemeentelijke informatievoorziening en waar nodig die van haar ketenpartners waarlangs producten en diensten worden geleverd aan burgers, bedrijfsleven en publieke organisaties. ICT bestaat uit drie onderdelen: ICT Operations, Regie en de CIO Office.

Eisen (knock-out criteria)
Let op! Eisen zijn knock-out criteria, als je niet voldoet heeft reageren geen zin. De eisen moeten letterlijk in het CV terug komen!

• De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding informatietechnologie of vergelijkbaar.
• Geef in maximaal 1 pagina aan waarom u de meest geschikte kandidaat bent voor deze opdracht.
• De aangeboden kandidaat is ITIL foundation en – Practitioner gecertificeerd voor incidentmanagement of Service Operations.
• De aangeboden kandidaat is een gecertificeerd practitioner Problem en -changemanagement. (wens)
• De aangeboden kandidaat is gecertificeerd Scrum en Agile. (wens)
• De aangeboden kandidaat heeft relevante en recentelijke werkervaring (minimaal 3 jaar) opgedaan in grootschalige en complexe ICT omgevingen en ITIL processen.
• De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring met servicemanagement tooling.
• De aangeboden kandidaat is 4,5 uur per werkdag beschikbaar (ochtend-of middagdienst), maar is flexibel qua uren inzet in bijvoorbeeld de vakantie periodes.
• De aangeboden kandidaat heeft ervaring met servicemanagement tool Topdesk. ( wens )
• De aangeboden kandidaat heeft relevante werkervaring opgedaan bij een middel/grote overheidsinstelling. ( wens)


24/7 IT-monitoring

ICT-professionals

Cyber Security


BACK