KENNIS IN ICT IS ONS KAPITAAL


Locatie

Amsterdam

Dienstverband

Fulltime, 36 uur per week

Ingangsdatum

1 december 2020

Einddatum

31 mei 2020

Tarief (per uur)

75 euro

Deadline aanbieden

Vrijdag 15 november

Contact en informatie

resources@braincap.nl

INFORMATIE ANALIST

Functieomschrijving
Als informatieanalist ben je binnen het project “Toezicht en Handhaving niet-WABO” (hierna “TH niet-WABO”) verantwoordelijk voor het beschrijven van de huidige en beoogde processen van TH niet-WABO binnen het domein VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) en het opstellen van de daarbij behorende specificaties van wensen en eisen. Dit project valt onder het programma VTH BenG.

Over het Programma
Bij de Stadsdelen wordt op dit moment gewerkt met een veelheid van applicaties die de processen Vergunningen, Toezicht en Handhaving binnen het domein VTH BenG ondersteunen. Een deel van de werkzaamheden wordt nog niet digitaal ondersteund.
De voornaamste doelstelling van het Programma is om alle VTH-processen binnen het Domein Bouw en Gebruik, effectief, efficiënt en rechtmatig digitaal te ondersteunen. Om dit doel te bereiken worden alle huidige applicaties die gebruikt worden voor VTH vervangen of heringericht.

Het Programma is onderverdeeld in 6 projecten:
1. WABO
2. Migratie & Conversie
3. Horeca & Prostitutie
4. Overige Vergunningen
5. Wonen B&B, Omzetting
6. Toezicht en Handhaving niet-WABO
De informatieanalist werkt voor het project TH niet-WABO..

Werkzaamheden
• Het interviewen van toezichthouders en handhavers
• Het in kaart brengen van huidige werkwijze en behoeftes
• Het in kaart brengen van functionele wensen / opstellen van functionele specificaties
• Adviseren mbt nieuwe werkwijze / processen, afgestemd op de kaders en richtlijnen van gemeente Amsterdam
• Het maken van procesbeschrijvingen Swimlanes/ Use Cases/ Userstories
• Opstellen globaal ontwerp en acceptatiecriteria

Eisen (knock-out criteria)
Let op! Eisen zijn knock-out criteria, als je niet voldoet heeft reageren geen zin. De eisen moeten letterlijk in het CV terug komen! Minimaal 1 relevante referentie op te geven van de kandidaat.

 • De aangeboden kandidaat heeft HBO/WO werk- en denkniveau opgedaan door werkervaring en door een Bachelor of Master Information Management, Bedrijfskundige Informatica, Bedrijfskunde of een diploma in een soortgelijke richting.
 • Geef in maximaal 1 pagina aan waarom u de meest geschikte kandidaat bent voor deze opdracht.
 • De aangeboden kandidaat heeft vakinhoudelijke kennis en praktijkervaring met diverse methodieken zoals:
  o Procestooling : (ARIS, MAVIM);
  o Projectmatig werken (PMW, PRINCE2, IPMA);
  o Beheer en ICT-organisatie (ASL, BiSL, ITIL);
  o Agile-ontwikkelmethoden (Scrum);
  o Business Information Service Library (BISL)
  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van het gemeentelijke Modelarchitectuur Gemma. (wens)
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring in beschreven werkzaamheden. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar werkervaring als informatieanalist of in een soortgelijke functie.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het maken van meerdere swimlane flows, impactanalyses, modelleren van processen en informatiestromen.
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring met toezicht- en handhavingprocessen bij gemeenten. (Wens)
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring met zaakgericht werken. (wens)
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het opstellen van procesbeschrijvingen en eisen/wensen. (wens)

24/7 IT-monitoring

ICT-professionals

Cyber Security


BACK