KENNIS IN ICT IS ONS KAPITAAL


Locatie

Amsterdam

Dienstverband

Fulltime (40 uur)

Ingangsdatum

1 december 2019

Einddatum

1 december 2020

Tarief (per uur)

100 euro maximaal

Deadline aanbieden

6 november 2019

Contact en informatie

resources@braincap.nl

INTERIM MANAGER

Voor het bedrijfsonderdeel Test Service Centre (TSC) van C-ICT zijn wij op zoek naar een ervaren interim manager (geen project manager), die naast de reguliere managementtaken de opdracht krijgt om te komen tot een toekomstbestendige richtings- en inrichtingsstrategie.
De opdracht is tweeledig:

1. Reguliere managementtaken (3 teammanagers en ruim 150 vaste en ingehuurde test professionals)

  • Integraal verantwoordelijk w.o. dienstverlening, financiën en personeel.
  • Omgaan met mix van centrale en functionele sturingslijnen in het nu het lopende veranderingstraject.

2. Richting en inrichting

  • Het in beeld brengen van de huidige situatie TSC (status en vormen van dienstverlening, processen, financiën, personeel, KPI’s, etc., inclusief risico gebieden).
  • Het in beeld brengen waar welke TSC-diensten terecht gaan komen als de huidige organisatie verandering wordt doorgevoerd (dit op basis van heldere redeneerlijnen inclusief personele en financiële consequenties, waarbij extra aandacht voor de centrale dienstverlening binnen het grotere geheel).
  • Het in lijn brengen hiervan met de OTAP visie en gebruik makend (reflectief) van onderzoeken die eerder zijn uitgevoerd.I.s.m. HRM opstellen van de adviesaanvraag TSC, implementatieplan voor het uitvoeren van de transitie en begeleiden van de transitie.

Eén van de resultaten van deze opdracht moet zijn helderheid over de positionering van het TSC binnen de IV-organisatie en daarbij behorende functieprofiel van de manager. Wanneer dit duidelijk is wordt positie regulier ingevuld. De uitvoering van deze veranderopdracht moet binnen een jaar zijn gerealiseerd.

Eisen (knock-out criteria)
Let op! Eisen zijn knock-out criteria, als je niet voldoet heeft reageren geen zin. De eisen moeten letterlijk in het CV terug komen!

Vereiste kennis en ervaring
• Afgeronde academische/master opleiding in bedrijfskundige informatica of vergelijkbaar.
• In de afgelopen 5 jaar meerdere interim IV/IT-lijnmanagement (geen projectmanagement) opdrachten uitgevoerd met aansturing van afdelingen met een minimale omvang van 75 medewerkers.
• In de afgelopen 5 jaar meerdere interim IV/IT-lijnmanagement (geen projectmanagement) opdrachten uitgevoerd bij vergelijkbare administratieve organisaties met een minimale omvang van 5000 medewerkers.
• In de afgelopen 10 jaar aantoonbare ervaring met het richting geven aan en inrichten van IV/IT-afdelingen. Dit a.d.h.v. van een tweetal praktijkvoorbeelden met daarin een heldere en compacte uitleg over de periode, situatie, verantwoordelijkheden, acties en gerealiseerde resultaten.
• Aantoonbare affiniteit met testdienstverlening en –automatisering.


24/7 IT-monitoring

ICT-professionals

Cyber Security


BACK