KENNIS IN ICT IS ONS KAPITAAL


Locatie

Amsterdam

Dienstverband

Fulltime 36 uur

Ingangsdatum

01 januari 2020

Einddatum

31 december 2020

Tarief( per uur)

Marktconform

Deadline aanbieden

vrijdag 15 november

Contact en informatie

resources@braincap.nl

IV PROJECTLEIDER

Functieomschrijving:
De IV projectleider is een zeer ervaren liaison tussen business Werk, Participatie, Inkomen (WPI), IV Sociaal en ICT op het gebied van digitaliseringsvraagstukken, functionerend op tactisch- en strategisch niveau met kennis van het betreffende domeinen.

Werkzaamheden:
• Gesprekspartner/adviseur/actiehouder voor digitaliseringsvraagstukken op de domeinen werk, participatie en inkomen voor directies en hoger management: bijdragen aan de realisatie van het uitvoeringsplan voor de sturingslijn ‘Digitaal optimale dienstverlening en data gestuurd werken’. Vanuit de business WPI bijdragen aan de uitwerking van de marktstrategie en verwerving van nieuwe IT systemen. Het resultaat moet nog nader worden gespecificeerd in het programmaplan Digitalisering.
• Rol van realisatiepartner namens Amsterdam in het samenwerkingsverband Wigo4it: schakelpunt voor verwerving van resources, aanjager en bewaker van acties in de gemeente betreffende de keten business, IV en ICT vraagstukken waaronder demandformulering. Daarbij schakelt de realisatiepartner met contactpersonen uit de andere G4 gemeenten en de gemeentelijke ketenpartners. Het resultaat is zichtbaar in besluitvormende documenten en verwoord in periodieke voortgangsrapportages.
• Lid van de coördinatiegroep van het samenwerkingsverband GBI: schakelpunt voor de gemeente voor het hebben van invloed op producten/diensten van dit samenwerkingsverband. De projectleider draagt zorg voor draagvlak bij business WPI en de IV organisatie. Tevens begeleidt de projectleider de incorporatie van producten/diensten van GBI bij business WPI en IV Sociaal (waaronder processen en architectuur). Het resultaat is merkbaar draagvlak bij business en IV voor het gedachtengoed van GBI en in gebruik genomen producten en diensten.

Algemene eisen:
• U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.
• De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.

Kennis:
• De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over aantoonbaar HBO of academisch werk- en denkniveau opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald HBO-/WO-diploma (bijvoorbeeld Informatica of Informatiemanagement). KO
• De aangeboden kandidaat schrijft een motivatie, waaruit blijkt waarom deze opdracht door hem/haar goed kan worden uitgevoerd en waarin de kandidaat aangeeft hoe hij/zij aan de gestelde eisen en wensen voldoet. KO

Werkervaring:
• De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar werkervaring in de rol van IV projectmanager in het domein van Werk/Participatie en Inkomen waarvan de laatste werkdag niet langer dan 3 maanden geleden is geweest (peildatum 1 november 2019). KO
• De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring als IV projectmanager bij een grote gemeente (600.000+ inwoners) op tactisch/strategisch niveau waarvan de laatste werkdag niet langer dan 3 maanden geleden is geweest (peildatum 1 november 2019). KO
• De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar kennis en werkervaring in het IV domein, waarbij de kennis van het IV applicatie landschap in het domein van Werk/Participatie en Inkomen niet ouder is dan 3 maanden (peildatum 1 november 2019). KO
• De aangeboden kandidaat heeft relevante kennis en werkervaring met Europese aanbestedingen op het gebied van IT systemen. KO
• De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als liaison tussen business, IV en ICT op tactisch- en strategisch niveau met betrekking tot digitaliseringsvraagstukken bij een complexe overheidsorganisatie (meer dan 1000 fte).
Hiervan voegt de kandidaat een referentie conform het referentiemodel van de Gemeente toe.
• De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als IV projectmanager met de implementatie van digitaliseringsoplossingen bij een complexe overheidsorganisatie (meer dan 1000 fte).
Hiervan voegt de kandidaat een referentie conform het referentiemodel van de Gemeente toe.
• De aangeboden kandidaat heeft kennis en werkervaring met het IV landschap voor Werk, Participatie en Inkomen in de gemeenten, waarbij de kennis niet ouder is dan 6 maanden.


24/7 IT-monitoring

ICT-professionals

Cyber Security


BACK