KENNIS IN ICT IS ONS KAPITAAL


Locatie

Randstad

Dienstverband

32 uur per week

Ingangsdatum

1 januari 2020

Einddatum

1 september 2020

Tarief( per uur)

€ 100,- per uur

Deadline aanbieden

vrijdag 29 november

Contact en informatie

resources@braincap.nl

KWARTIERMAKER

Functieomschrijving Kwartiermaker Datamanagement Erfpacht en Uitgifte

De afdeling Erfpacht en Uitgifte van de gemeente Amsterdam is op zoek naar een opdrachtnemer die voor de afdeling de inrichting van Datamanagement kan realiseren.

Doel opdracht
Het inrichten van Datamanagement van de afdeling Erfpacht en Uitgifte ten einde de datakwaliteit in bronsystemen te verbeteren en het inzicht in- en de sturing op de invoer en mutatie van data in verschillende bedrijfsprocessen (en bronsystemen) te organiseren en verbeteren.

Datamanagement omvat alle activiteiten die gericht zijn op het onderhoud en beheer van de data van Erfpacht en Uitgifte. Er zullen afspraken moeten worden gemaakt en processen en rollen worden vastgelegd over het gebruik van data en de bewaking van datakwaliteit. Dit zal in samenspraak met IV (functioneel beheerders) moeten worden gedaan. Er zal uiteindelijk één medewerker van de afdeling Erfpacht en Uitgifte verantwoordelijk worden gemaakt voor Datamanagement.

Werkzaamheden
Ten einde het bovenliggende doel te realiseren dienen de volgende subdoelen te worden behaald:
• Inhoudelijke kenmerken basisregistraties Erfpacht en Uitgifte zijn beschreven;
• Een vastgesteld datamodel basisregistraties Erfpacht en Uitgifte;
• Uniforme processen voor invoeren en muteren van data in bedrijfsapplicaties zijn beschreven en geimplementeerd;
• Werkinstructies voor invoer/mutatie van data in werkprocessen zijn beschreven en geïmplementeerd;
• Bewaking informatiestromen tussen bedrijfsapplicaties is beschreven en geïmplementeerd;
• Management- en stuurinformatie Datakwaliteit is beschreven en geïmplementeerd;
• Organisatie van de rol ‘Datamanager’ binnen afdeling Erfpacht en Uitgifte is ingericht en overgedragen aan de nieuwe Datamanager van de afdeling

Het project ‘Inrichting Datamanagement’ zal de oplossingen voor bovenstaande subdoelen moeten realiseren. Op voorhand verwachten we de volgende concrete projectresultaten:
• Handboek Basisregistraties Erfpacht en Uitgifte
• Functiebeschrijving en organisatie van de functie Datamanager
• Ondersteunend instrumentarium voor bewaking Datakwaliteit
• Implementatie werkwijze Datamanagement in de werkprocessen van de teams

Algemene eisen:
• U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.
• De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.

Kennis:
• De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkend en relevant hbo- of wo-diploma in een een exacte opleidingsrichting zoals bedrijfskunde of informatica. KO
• De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met de inrichting van de functie van Datamanagement in organisaties. KO
• De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 10 jaar ervaring met het uitvoeren van data-analyse en ondersteuning hiervan door Business Intelligence (dashboards en rapportages). KO
• De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met projecten op het vlak van de Interne Controle-functie (AO -IC) en EDP-auditing. KO
• De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring in het zelfstandig leiden van ICT verander- en vernieuwingsprojecten in organisaties van minimaal 250 medewerkers. KO
• De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring opgedaan bij een lokale overheid.
• De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring opgedaan bij de Gemeente Amsterdam.


24/7 IT-monitoring

ICT-professionals

Cyber Security


BACK