KENNIS IN ICT IS ONS KAPITAAL


Locatie

Amsterdam

Dienstverband

Fulltime (40 uur)

Ingangsdatum

In overleg

Einddatum

4 december 2020

Tarief( per uur)

Marktconform

Deadline aanbieden

Maandag 25 november

Contact en informatie

resources@braincap.nl

MANAGER BUSINESS SERVICES UNIT

Opdrachtomschrijving:
Doel van de eenheid Business Service Unit
Het leveren van applicatie gerelateerde ICT diensten aan de bedrijfsonderdelen.
Diensten omvatten het beheren van applicaties, het leveren van testvoorzieningen, het leveren van geteste applicatie(release)s en het leveren van ICT professionals voor functioneel beheer,
functioneel ontwerp en testen van applicaties. De eenheid is ook verantwoordelijk voor
opdrachtgeving en aansturing van ICT leveranciers voor applicatieontwikkeling, -onderhoud en –
beheer, binnen de organisatie brede kaders voor ICT Leveranciersmanagement en bedrijfsonderdeel specifieke kaders voor beheer en ontwikkeling van hun applicatie landschap.

De eenheid werkt in opdracht van bedrijfsonderdelen met eigen verantwoordelijkheid voor
inrichting, levering en prestaties van de eenheid als ook de ontwikkeling van haar medewerkers.
De omvang van de eenheid is tussen de 100 en 150 ICT Professionals.

Plaats in de organisatie
De functie ressorteert onder directeur GI (Business Services). Per 30-50 ICT Professionals wordt een teammanager Business Services aangesteld. Deze teammanager rapporteert aan de manager van de eenheid.

Taken/werkzaamheden
Binnen de divisie WERKbedrijf is behoefte ontstaan aan een extra Business Service Unit manager. De inzet bedraagt full-time (40 uur). Deze functionaris heeft een belangrijke focus op de verdere uitvoering van operationele ICT taken, zoals releasemanagement, portfolio realisatie, going concern / run activiteiten (incident management, uitvoering van releases, productiviteit van de scrum teams en IB&P/ info beveiliging en privacy). Verder is het WERKbedrijf in de implementatiefase van de verdere modernisering van haar IT en applicatielandschap en daarbij behorende verdere professionalisering van de informatievoorziening in Agile omgevingen. De inzet van de extra BSU manager is voorzien tot aan de implementatie van deze IV professionalisering binnen het WERKbedrijf.

De kennis en ervaring van de beoogde kandidaat moet aansluiten bij de nieuwe manier van werken binnen het WERKbedrijf. Hier wordt releasematig gewerkt in een Agile omgeving.
Het Werkbedrijf is volop in beweging, waarbij er op IV gebied diverse grote onderwerpen spelen
zoals Informatiebeveiliging en Privacy, ontwerp en realisatie van het nieuwe Informatieplan van het Werkbedrijf en aansluiten op de business middels nieuw ontworpen prioriterings- en
specificatieprocessen. De beoogde kandidaat dient hier vanuit het management mede invulling en uitvoering aan te geven. Er wordt gerapporteerd aan de IV directeur van het WERKbedrijf en hij/zij heeft zitting in het keten MT. De kandidaat wordt verantwoordelijk voor proces- en applicatieontwikkeling en beheer en draagt verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het system team (SAFe). De kandidaat vervult samen met de huidige Business Service Unit Manager deze opdracht.

Aanvullende functie-eisen bovenop het functieprofiel
• Academisch niveau: bedrijfskunde, bestuurskunde of bedrijfseconomie
• Grondige kennis van Informatieontwikkeling en –beheer
• Gedegen kennis van architectuurprincipes van verschillende aandachtsgebieden
• Gedegen kennis van projectaanpak, standaarden en kwaliteitseisen
• Gedegen kennis van toegepaste ICT binnen een grote administratieve organisatie
• Heeft minimaal 8 jaar leidinggevende ervaring in Senior ICT management
• Heeft minimaal 6 jaar leidinggevende ervaring in applicatie ontwikkeling en beheer
• Heeft ervaring in meerdere (project) managementrollen
• Heeft ervaring met indirect leidinggeven
• Kan adviseren op directieniveau

Aanvullende functie-eisen bovenop het functieprofiel
1. Voor deze opdracht is het van het grootste belang dat u ervaring heeft met het managen van grote omvangrijke/complexe IT opdrachten binnen een grote politiek gestuurde complexe organisatie ((semi-) overheidssector) met meer dan 5000 werknemers. Tevens is het noodzakelijk dat u als manager kunt opereren op bestuurlijk niveau.
2. U dient een beknopte beschrijving naast uw CV aan te leveren van maximaal één A4 met betrekking tot de inhoud van de werkzaamheden, adviezen en resultaten zoals hierboven gevraagd, waarin in ieder geval volgend dient te worden opgenomen:
• Naam opdrachtgever;
• Periode opdracht;
• Omschrijving opdracht;
• Uw bijdrage aan de opdracht;
• Uw gebruik van communicatie- en adviesvaardigheden en het kunnen rapporteren op minimaal het niveau van hoger management;
• Uw vermogen om veranderingen te initiëren en te faciliteren;
• Welke problemen u bent tegengekomen en welke oplossingen u heeft aangedragen en in hoeverre deze oplossingen zijn overgenomen;
• Eindresultaat van de opdracht;
• Wat zou u eventueel achteraf, na afronding van de opdracht, anders gedaan hebben.

3. Naast de ervarings- en competentie eisen die gesteld zijn binnen het functieprofiel van manager BSU, kent deze specifieke opdracht een aantal aanvullende eisen, te weten:
• Minimaal een afgeronde hbo of academische ICT opleiding of bedrijfskunde KO
• Minimaal 6 jaar ervaring met IT disciplines in de afgelopen 10 jaar KO
• Minimaal 10 jaar IT management ervaring, met thema’s als verandermanagement en organisatieveranderingen binnen een grote organisatie (semi-/overheidssector) met meer dan 5000 werknemers in de afgelopen 15 jaar
• Minimaal 6 jaar aantoonbare ervaring met leiding geven aan Agile- en Scrum teams en implementaties ervan middels roadmaps in de afgelopen 10 jaar
• Minimaal 6 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring met RUN werkzaamheden IT (beheer en exploitatie, portfoliomanagement, releasemanagement),en procesverbetering en velocity/productiviteitsverhoging binnen Agile teams in de afgelopen 10 jaar
• Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met demand management (Vraagsturing) & professionaliseren ervan bij overheidsinstellingen in de afgelopen 5 jaar
• Minimaal 3 jaar aantoonbare (leidinggevende) ervaring met Informatiebeveiliging en Privacy in de afgelopen 5 jaar
• Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met business-IT Alignment op het vlak van Informatiemanagement rollen, architecten, ontwikkelaars in de afgelopen 10 jaar.


24/7 IT-monitoring

ICT-professionals

Cyber Security


BACK