KENNIS IN ICT IS ONS KAPITAAL


Locatie
Amsterdam

Dienstverband
36 uur per week

Ingangsdatum
3 februari 2020

Einddatum
2 februari 2021

Tarief( per uur)
€ 75,-

Deadline aanbieden
vrijdag 6 december

Contact en informatie
resources@braincap.nl

PROJECTLEIDER SERVICEVERLENING

Functieomschrijving
De projectleider is werkzaam binnen de afdeling Projecten en verantwoordelijk voor het realiseren van grote projecten op het gebied van serviceverlening / ICT, binnen tijd, budget en conform de accpetatiecriteria van de opdrachtgever. De functie wordt gekenmerkt door het voorbereiden en begeleiden van projecten van grote omvang en/of complexiteit.

De afdeling projecten bestaat uit projectleiders, -managers, programmamanagers, architecten en project management officers. Het team rapporteert aan de manager van de afdeling.

Werkzaamheden
• stemt af met bij de implementatie van projecten met betrokken partijen
• zorgdragen voor de adequate bezetting van het projectteam
• aansturen van middelgrote en grote projectteams
• (mede) uitvoeren van (delen van) het project
• schakelen tussen verschillende niveaus in de organisatie en daarbij interne en externe partijen aansturen
• realiseren van de uitvoering van het projectplan, alsmede zorgdragen voor periodieke rapportages over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten
• bewaken en bevorderen van de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projecten
• stelt een eindverslag op met verantwoording voor gebruikte tijd en middelen
• eindverantwoordelijk voor het opleveren van projecten en programma’s binnen de gestelde richtlijnen
• toetsen van de opgeleverde projectresultaten aan het projectplan en, na het bereiken van de gewenste projectdoelstellingen, overdragen van relevante kennis en documenten aan de PMO en Team Projecten
• doen van voorstellen tot processen productverbetering o.b.v. lessons learned.

Algemene eisen
• U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.
• De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
Kennis:
• De kandidaat beschikt minimaal over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau met een Bedrijfskundige en/of Informatietechnologie achtergrond. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald HBO diploma. KO
• De kandidaat heeft de afgelopen 6 jaar ervaring met het managen van ICT-projecten met budgetten van €100k – €500k. KO
• De kandidaat is Prince2 Practitioner of IPMA level C gecertificeerd. Certificaat dient meegeleverd te worden. KO
• De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 5 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met: KO
– infrastructuur omgevingen
– digitale dienstverlening

Werkervaring
• De kandidaat heeft in de laatste 10 jaar tenminste 6 jaar ervaring met het realiseren van technische- en organisatiewijzigingen. KO
• De kandidaat heeft in de laatste 10 jaar tenminste 6 jaar ervaring met projectleiding binnen ICT in politiek gevoelige omgevingen. KO
• De kandidaat is full time (36 uur per week) beschikbaar per 03 februari 2020. KO
• De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring opgedaan binnen een G4 gemeente.
• De kandidaat is LEAN Six Sigma Black Belt en als Product Owner gecertificeerd en heeft aantoonbare werkervaring met Agile, Scrum, Jira en/of Kanban
• . De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het schakelen op zowel directie- als operationeel medewerkersniveau.
• De kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring in het (bouwkundige) BIM-domein en met pakketten Autocad (Autodesk) en Microstation (Bentley).
• De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het upgraden van Niet Standaard Werkplekken / Taakgerichte Werkplekken naar een nieuw OS in een Citrix omgeving.
• De kandidaat heeft recent (afgelopen 2 jaar) gewerkt bij het verbeteren van samenwerking tussen afdelingen, waarbij processen werden geoptimaliseerd / opnieuw werden ingericht


24/7 IT-monitoring

ICT-professionals

Cyber Security


BACK