KENNIS IN ICT IS ONS KAPITAAL


Locatie

Amsterdam

Ingangsdatum

1 november 2019

Einddatum

1 november 2020

Aantal uren per week

20 uur

Tarief (per uur)

Maximaal 100 euro

Deadline aanbieden

4 november 2019

Contact en informatie

resources@braincap.nl

PROJECTLEIDER

Functieomschrijving
Projectleider Nieuw Operating Model

De klant heeft op basis van de ontwikkelingen op ICT-gebied het sourcingsbeleid vastgesteld. Het in stand houden en de doorontwikkeling van ICT-infrastructuur voorzieningen valt niet meer onder de kerntaken van de klant. Dit beleid wordt geïmplementeerd door de ICT-infrastructuur uit te besteden.

Als gevolg hiervan zullen de werkzaamheden binnen de directie ICT grotendeels wijzigen: de nadruk komt te liggen op het organiseren van de samenwerking tussen de informatiebehoefte van de stad (business), informatiedeskundigen, en de ICT- leveranciers. De uitvoerende en technische gerichte werkzaamheden zullen op termijn ophouden.

De projectleider Nieuw Operating Model levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van de directie ICT naar een regie-organisatie.

Werkzaamheden

  • Ontwikkelt het nieuwe operating model (regiemodel) op basis van de principes van multi sourcing, betrekt en stemt af met alle relevante stakeholders.
  • Ontwikkelt een veranderaanpak voor de implementatie van het nieuwe operating model en voert deze uit.
  • Ondersteunt medewerkers van de directie ICT waar nodig bij de uitvoering van regietaken uit het nieuwe operating model.
  • Verricht zelf regietaken met het oog op een goede implementatie van het model en het lerend effect voor medewerkers van de afdeling ICT.
  • Betrekt actief de directie ICT, de IV-organisaties en strategische partners.
  • Treedt op als projectleider en vervult daarbij alle taken op het vlak van projectmanagement waaronder het bewaken en monitoren van de voortgang van het project.
  • De bijdrage aan de ketenregie: vraagbundeling (functioneel) aan stadszijde in samenhang met te integreren dienstenaanbod van leverancierszijde.
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van partnership en cultuurverandering in de keten.

Eisen (knock-out criteria)
Let op! Eisen zijn knock-out criteria, als je niet voldoet heeft reageren geen zin. De eisen moeten letterlijk in het CV terug komen!
• De kandidaat beschikt over een afgeronde HBO- of WO-opleiding in de richting van bedrijfskunde, bestuurlijke informatica of bedrijfseconomie.
• Geef in maximaal 1 A4 pagina’s aan waarom de kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
• De kandidaat heeft tenminste 10 jaar ervaring met het ontwikkelen en implementeren van regie-organisaties.
• De kandidaat heeft in de afgelopen 15 jaar tenminste bij 3 regie-organisaties ervaring als projectleider.
• De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar tenminste 2 jaar ervaring als manager bij regie-organisaties.
• De kandidaat heeft tenminste 10 jaar ervaring als service (delivery) manager met het aansturen van complexe leveranciersrelaties
• De kandidaat heeft ruime ervaring in vraagbundeling en demandmanagement.
• De kandidaat heeft een ruime ervaring met gelijksoortige verandertrajecten in meerdere branches. (wens)
• De kandidaat heeft een brede kennis van business-IT alignment, service management en ICT-gerelateerde projecten. (wens) De aangeboden kandidaat Kandidaat heeft concrete ervaring met regievoering op zowel interne als externe IT-organisaties / leveranciers. (wens)
• De kandidaat heeft ervaring met klanttevredenheidsonderzoeken en het opvolgen van de resultaten. (wens)
• De aangeboden kandidaat heeft ruime ervaring met het overdragen en toetsen van kennis (lecturing, workshop, coaching, toetsen) op HBO-niveau. (wens)


24/7 IT-monitoring

ICT-professionals

Cyber Security


BACK