KENNIS IN ICT IS ONS KAPITAAL


Locatie

Amsterdam

Dienstverband

40/fulltime

Ingangsdatum

01-11-2019

Einddatum

01-11-2020

Tarief (per uur)

Marktconform

Deadline aanbieden

8 oktober 2019

Contact

resources@braincap.nl

PROJECTMANAGER BEHEER

De klant is ten behoeve van het project DOE (DIV Operational Excellence van het beheer) op zoek naar een zeer ervaren: Senior ICT Projectmanager

Opdracht Binnen DIV is behoefte aan een senior projectmanager die de opdracht krijgt om een DOE-Team (DOE = DIV Operational Excellence) neer te zetten en succesvol te maken.
In de laatste jaren is de afdeling Beheer geconfronteerd met een veelheid aan wisselingen van het Team Management. Het ingezette traject om Beheer te professionaliseren is gekozen voor het DOE-Team, daaruit zijn een aantal fundamentele veranderingen gedefinieerd.

In het overleg met het team zijn acties en een planning overeengekomen. De te bereiken resultaten zijn:

  • Het uitwerken, valideren en accorderen van het concept DOE-Team.
  • Het Team naar een hoger professioneel niveau brengen door certificeringen (o.a. ASL, ITIL en BiSl), training en coaching met doelstelling kennisvergroting en bijbehorende sociale vaardigheden.
  • Volledige ingerichte, geïmplementeerde en werkende beheerprocessen.
  • Compact, hoog professioneel beheer team, ervaren door klanten als Operational Excellence.

Aanvullende eisen voor de opdracht en aanbieding
1. Minimaal 2 soortgelijke opdrachten met goed resultaat in een grote organisatie complexe organisatie met meer dan 5000 medewerkers.
2. Tenminste 6 jaar projectmanagementervaring in bestuurlijke omgevingen, waarvan minimaal 4 jaar ervaring in projectmanagement in de afgelopen 10 jaar.
3. Minimaal 4 jaar kennis en ervaring met het ontwikkelen en implementeren van complexe beheeromgevingen. Veel kennis en ervaring hebben met methodieken als ASL, ITIL, BiSL en Agile in de afgelopen 6 jaar.
4. Minimaal 4 jaar kennis en ervaring hebben met Agile voortbrengingsprocessen in relatie tot wat dit betekent voor beheer in de afgelopen 6 jaar.
5. Aantoonbare ervaring hebben in mondelinge en schriftelijke communicatie op zowel operationeel als op strategisch/tactisch niveau.
6. Minimaal 7 jaar lijnverantwoordelijkheid en ervaring aansturen grote multidisciplinaire teams in de afgelopen 10 jaar.
7. U dient een beknopte beschrijving naast uw CV aan te leveren van maximaal één A4 met betrekking tot de inhoud van de werkzaamheden, adviezen en resultaten zoals hierboven gevraagd, waarin in ieder geval volgend dient te worden opgenomen: • Naam opdrachtgever;
• Periode opdracht;
• Omschrijving opdracht;
• Uw bijdrage aan de opdracht;
• Uw gebruik van communicatie- en adviesvaardigheden en het kunnen rapporteren op minimaal het niveau van hoger management;
• Uw vermogen om veranderingen te initiëren en te faciliteren; Welke problemen u bent tegengekomen en welke oplossingen u heeft aangedragen en in hoeverre deze oplossingen zijn overgenomen;
• Eindresultaat van de opdracht;
• Wat zou u eventueel achteraf, na afronding van de opdracht, anders gedaan hebben.

Doel van de functie

De projectmanager stuurt een groot, complex project of, via projectleiders meerdere projecten.

Bijdrage van de functie
De functie draagt direct bij aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.

Hoofdtaken
 Bepaalt samen met de opdrachtgever de projectdoelstellingen en -strategie.
 Formuleert projectplan, veelal bestaand uit meerdere deelprojecten, en managed project op resultaten
 Faciliteert – en stuurt circa 10 tot 20 projectmedewerkers aan en coördineert activiteiten.
 Is verantwoordelijk voor een complex project met groot projectbudget en gemiddeld risico.
 Betrekt bij het uitvoeren van het projectplan diverse materiedeskundigen.
 Bouwt en onderhoudt zelfstandig een vertrouwensbasis met de bij het project betrokken personen/ opdrachtgevers.
 Adviseert senior projectmanager en of programmamanager inzake het uitvoeren van complexe projecten en over de implementatie van diensten.
 Onderkent vraagstukken waarover beleidsbeslissingen genomen moeten worden, signaleert en bereidt deze vraagstukken voor, inclusief de organisatorische, personele, sociale en technische consequenties aan de opdrachtgever.
 Identificeert nieuwe business cases en adviseert klant en ICT management ten aanzien van mogelijkheden en beperkingen van ICT oplossingen.
 Ondersteunt de lijn bij implementatie van het project resultaat.
 Levert actief bijdragen aan de verdere professionalisering van projectmanagement binnen UWV naast lopende projectverantwoordelijkheden.
 Onderhoudt contacten met externe partijen waaronder andere bedrijfsonderdelen en ketenpartners.
 Creëert randvoorwaarden voor projectsucces door middel van:
o Mitigeren risico’s.
o Werken onder architectuur.
o Draagt zorg voor juiste in beheer name.
o Coached en begeleid, vanuit de eigen specifieke deskundigheid, collega projectleiders en – managers.

Opleiding/kennis
 Academisch werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring op gebied van project management. Een afgeronde opleiding met accent op Bedrijfskunde of Bestuurlijke Informatiekunde dan wel een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring is een pré.
 Kennis van de relevante kerngebieden waarin de projecten zich afspelen (bijvoorbeeld: kennis van systemenontwerp in een grootschalige context onder architectuur).

Ervaring
 Minimaal 6 jaar ervaring in ICT projecten, waarvan minimaal 4 jaar ervaring in (project)management en/of projectleiding.
 Ervaring met zelfstandig aansturen van complexe projecten.
 Ervaring met voor de specifieke functie relevante thema’s (bijvoorbeeld: Systeem integratie, Systeemontwerp en Beheer).
 Enige werkervaring in grote administratieve organisatie waarbij rekening gehouden dient te worden met politieke besluitvorming.


24/7 IT-monitoring

ICT-professionals

Cyber Security


BACK