KENNIS IN ICT IS ONS KAPITAAL


Locatie

Amsterdam

Dienstverband

24 uur per week

Ingangsdatum

1 november 2019

Einddatum

31 oktober 2020

Tarief (per uur)

Marktconform

Deadline aanbieden

23 oktober 2019

Contact en informatie

resources@braincap.nl

PROJECTMANAGER

Functieomschrijving
Op 29 juni 2017 is de Overstapregeling Eeuwigdurende Erfpacht door de Gemeenteraad aangenomen. De aanvraag voor een aanbieding Overstap eeuwigdurende erfpacht kan via de zogenaamde Overstapportaal worden gedaan. Deze is in november 2017 opengesteld. Dit portaal kan online aanvragen verwerken en zelf aanbiedingen genereren. De portaal haalt hiertoe informatie op uit de bedrijfsapplicatie Hermes.

Er moeten aanpassingen aan het Overstapportaal worden doorgevoerd teneinde een meer efficiënte afhandeling van Overstap-aanvragen te realiseren. Momenteel kunnen aanvraagprocessen door gebruikers niet afgerond worden en moeten er door medewerkers van Gemeente Amsterdam veel handmatige werkzaamheden worden verricht. Dit vereist, omwille van effectieve procesinrichting en efficiënte afhandeling, allerlei aanpassingen aan het Overstapportaal en aan het applicatielandschap van Erfpacht en Uitgifte en databases. Dit laatste is overigens niet in scope van dit project.

De aanpassingen dienen niet alleen aan de front-end van het webportaal (presentatie en gebruiksvriendelijkheid) te worden verricht, maar ook aan de back-end (gekoppelde bedrijfsapplicaties en databases). Dit betreft dan de wijze waarop gegevens uit de bedrijfsapplicatie Hermes worden opgehaald en waarop aanbiedingen worden samengesteld.

Voor het in goede banen leiden van de doorontwikkeling van het Overstapportaal zijn we op zoek naar een Projectmanager Ontwikkelteam Overstap voor 0,7 fte.

Werkzaamheden
De Projectmanager Ontwikkelteam Overstap zal, samen met eerder geselecteerde programmeurs en redacteur voor het Overstapportaal, de bedrijfsapplicatie Hermes en andere back-end functionaliteiten in een integraal Ontwikkelteam volgens de SCRUM-methodiek gaan werken.

De projectmanager Ontwikkelteam Overstap is verantwoordelijk voor de uitvoering van de aanpassingen aan het Overstapportaal. Het betreft met name front-end aanpassingen en redactie van teksten aan de webportaal.

De primaire werkzaamheden van de redacteur Ontwikkelteam Overstap zullen bestaan uit:

Projectmanagement (24 uur per week)
• Overleg met business over wensen en eisen;
• Overleg met developers over wat zij moeten bouwen;
• Meedenken over sprintplanning, inplannen werkzaamheden bij developers en voortgang bewaken in Jira;
• Urenschattingen voor nieuwe functionaliteiten;
• Aanspreekpunt voor vragen vanuit business, communicatie en UX lab over werking van het portaal;
• Interactief prototype in Axshare beheren en up to date houden;
• UX ontwerp van nieuwe functionaliteiten (samen met UX lab);
• Aansturen van ontwerpbureau voor nieuwe ontwerpen;
• Release notes en Functionele specificatie bijwerken bij elke oplevering.

Eisen (knock-out criteria)
Let op! Eisen zijn knock-out criteria, als je niet voldoet heeft reageren geen zin. De eisen moeten letterlijk in het CV terug komen!
Kennis

  • De kandidaat heeft ervaring met de administratieve vastlegging van erfpachtrechten in grote bedrijfsapplicaties.
  • De kandidaat heeft meer dan 5 jaar ervaring met complexe ICT-gerelateerde verandertrajecten.
  • De kandidaat heeft in de rol van projectmanager minstens 3 jaar werkervaring opgedaan met Agile en/of verandermanagement.
  • De kandidaat heeft kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met het programmeren van webportalen en koppelvlakken met bedrijfsapplicaties.
  • De kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met architectuurprincipes en datamanagement. (wens)

Werkervaring

  • De kandidaat heeft ervaring bij de lokale overheid in een soortgelijke rol.
  • De kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring opgedaan bij de Gemeente Amsterdam.
  • De kandidaat heeft bij voorkeur opdrachten / projecten uitgevoerd betreffende het Amsterdamse Erfpachtstelsel. (wens)
  • De kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met bedrijfsapplicatie Hermes. (wens)

24/7 IT-monitoring

ICT-professionals

Cyber Security


BACK