KENNIS IN ICT IS ONS KAPITAAL


Locatie

Amsterdam

Dienstverband

32 – 36 uur per week

Ingangsdatum

23 januari 2020

Einddatum

23 januari 2021

Tarief (per uur)

90 euro

Deadline aanbieden

Donderdag 21 november

Contact en informatie

resources@braincap.nl

SENIOR BUSINESS ANALIST

Functieomschrijving

De Business Analist is over de inhouds-as de spil tussen de gebruikers en het Datapunt-team. Hij (zij) analyseert en beschrijft de informatiebehoefte van de organisatie en zorgt voor de functionele specificaties zowel ten aanzien van de gegevens als de output (vorm). Communiceert gemakkelijk met eindgebruikers, maar is ook in staat richting meer technische collega’s de functionele wensen te vertalen. Beschikt over een pro-actieve houding richting opdrachtgevers, denkend vanuit de mogelijkheden (in plaats van de beperkingen) van data en techniek. Begrijpt de noodzaak en implicaties van een business-gedreven in plaats van een technologie-gedreven aanpak. Denkt in data en processen, niet in applicaties en systemen.

Gezocht wordt naar een ervaren informatieanalist met passie voor de stad Amsterdam, voor innovatie, Open Source en voor (Open) Data.

Werkzaamheden
1. Overlegt met gebruikers over de gewenste informationele oplossingen. Communiceert pro-actief omtrent hun requirements en stemt deze met hen af.
2. Realisatie van verkenningen (vooronderzoeken) en legt resultaat vast conform een standaard format. Het resultaat is een heldere, eenduidige en afgestemde probleemdefinitie, voorzien van high-level oplossingsalternatieven. Bevat tevens een onderbouwd voorstel voor de te kiezen richting. De voorstellen dienen in de context van de totale reeds bestaande omgeving te worden geplaatst en aan te sluiten bij de gehanteerde architectuur, standaarden en richtlijnen. Het document dient dusdanig geschreven te zijn dat het kan dienen als beslisdocument ten behoeve van het management.
3. Gedefinieerde gedetailleerde business requirements, bronanalyses en gespecificeerde output requirements.
4. Draagt bij aan het opstellen van logische testgevallen ten behoeve van het testen van de eindgebruikersfunctionaliteit.
5. Ondersteunt bij het uitvoeren van gebruikers acceptatie-testen.
6. Denkt mee in het professionaliseren en repeteer maken van de werkzaamheden van de informatieanalist.

Het programma Datapunt – onderdeel van OIS- zorgt ervoor dat de gemeente optimaal gebruik kan maken van data en kennis om beslissingen te nemen en/of beleid uit te voeren. Dit doet zij onder andere door het beschikbaar stellen en toegankelijk maken van data en zichtbaar te maken wat zij met deze data en kennis kan doen. Het functioneert als hét stedelijke gegevensknooppunt voor het beschikbaar stellen van data. Datapunt is meer dan een stuk techniek: het is een structurele bedrijfsfunctie, soms aangeduid met de term ‘gegevensmakelaar’, die vraagt om organisatie, processen, kennis en een hoogwaardige ICT-ondersteuning. Beveiligings- en privacyaspecten spelen hierbij een belangrijke rol.

Het programma realiseert dé smart-city data-infrastructuur die helpt gegevens vindbaar en toegankelijk te maken. Dit wordt gerealiseerd door data-professionals die met vernieuwende open source technologie op een public cloud-omgeving en een Agile/Scrum werkwijze werken aan de doorontwikkeling van de oplossingen.
Datapunt realiseert en ondersteund operationeel data-georiënteerde oplossingen die aansluiten bij de behoefte aan dynamiek en flexibiliteit bij eindgebruikers en opdrachtgevers. Het programma is in 2016 gestart en komt nu in een volgende fase waarbij de inrichting van een moderne service gerichte organisatie steeds belangrijker wordt. Dit gaat veel verder dan het klassieke beheer&onderhoud: pro-actief in plaats van reactief, flexibiliteit&dynamiek in plaatst van in-beton-gegoten, denken in data en processen in plaats van in systemen, Service Afspraken op basis van wederzijdse samenwerking en vertrouwen in plaats van vuistdikke SLA’s,.

Eisen (knock-out criteria)
Let op! Eisen zijn knock-out criteria, als je niet voldoet heeft reageren geen zin. De eisen moeten letterlijk in het CV terug komen!
De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau (minimaal afgerond HBO diploma).
Geef in maximaal 2 pagina’s aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
De aangeboden kandidaat heeft kennis van architectuurprincipes en -concepten voor datageoriënteerde omgevingen opgedaan via praktijkervaring.(wens)

De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring binnen een overheidsorganisatie.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 6 jaar ervaring in een leidende/senior rol als Business Analist, BI- of Data Warehouse Architect in minimaal drie verschillende opdrachten bij minimaal drie opdrachtgevers.
De aangeboden kandidaat begrijpt aantoonbaar het verschil tussen denken in data/processen en systemen/applicaties.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Informatie – of
Business analist binnen een grootschalige organisatie brede BI/DWH en/ of Big Data omgeving
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan in een omgeving met een groot aantal stakeholders en afnemers met niet-homogene belangen.
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het uitvoeren van bronanalyses.
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het ondersteunen van data scientist/analisten. (wens)
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het verschil tussen denken in
data/processen en systemen/applicatie 2.0. (wens)
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met Tableau Software als toepassingssoftware. (wens)
De aangeboden kandidaat is in het bezit van een certificering als SCRUM Master en/of Productowner 2.0. (wens)


24/7 IT-monitoring

ICT-professionals

Cyber Security


BACK