KENNIS IN ICT IS ONS KAPITAAL


Locatie
Amsterdam

Dienstverband
Fulltime (40 uur)

Ingangsdatum
1 januari 2020

Einddatum
31 december 2020

Tarief( per uur)
marktconform

Deadline aanbieden
donderdag 5 december

TECHNISCH PROJECTMANAGER

ICT Projectmanager

UWV is opzoek naar een (technisch) projectmanager met bewezen kennis en ervaring met grootschalige onderhoudsprogramma’s binnen ICT, zoals op het gebied van migraties, hosting, infrastructuur, maatwerk applicaties, koppelingen en software upgrades, opgedaan binnen grote complexe organisaties. De projectmanager heeft ervaring met de regievoering op verschillende partijen, zoals functioneel beheer, test service center, change management, (applicatie) leveranciers en de hosting partijen. Gezien de inhoud van de projecten is technische kennis.

Aanvullende eisen voor de opdracht en aanbieding

1. Voor deze opdracht is het van het grootste belang dat u ervaring heeft met het managen van grote omvangrijke/complexe IT projecten binnen een grote politiek gestuurde complexe organisatie ((semi-) overheidssector) met meer dan 5000 werknemers. Tevens is het noodzakelijk dat u als projectmanager kunt opereren op bestuurlijk niveau.
2. U dient een beknopte beschrijving naast uw CV aan te leveren van maximaal één A4 met betrekking tot de inhoud van de werkzaamheden, adviezen en resultaten zoals hierboven gevraagd, waarin in ieder geval volgend dient te worden opgenomen:
• Naam opdrachtgever;
• Periode opdracht;
• Omschrijving opdracht;
• Uw bijdrage aan de opdracht;
• Uw gebruik van communicatie- en adviesvaardigheden en het kunnen rapporteren op minimaal het niveau van hoger management;
• Uw vermogen om veranderingen te initiëren en te faciliteren;
• Welke problemen u bent tegengekomen en welke oplossingen u heeft aangedragen en in hoeverre deze oplossingen zijn overgenomen;
• Eindresultaat van de opdracht;
• Wat zou u eventueel achteraf, na afronding van de opdracht, anders gedaan hebben.

3. Naast de ervarings- en competentie eisen die gesteld zijn binnen het functieprofiel van Projectmanager, kent deze specifieke opdracht een aantal aanvullende eisen, te weten:
• Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de functie van (technisch) projectmanager in de afgelopen 10 jaar.
• Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met technische upgrades en migratie gerelateerde projecten in de afgelopen 5 jaar. KO
• Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met aansturing van Hosting partijen in de afgelopen 5 jaar.
• Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het leiden van multidisciplinaire projecten in een complexe omgeving (politiek gevoelige organisatie met meer dan 5000 werknemers) in de afgelopen 5 jaar.
• Minimaal 2jaar aantoonbare werkervaring met ICT Groot Onderhoud gerelateerde projecten in de afgelopen 5 jaar. KO
• Wij verzoeken u in het CV een referentie aan te leveren. Zie voor inhoud van deze referentie de toelichting in het functieprofiel.

Functiecompetenties Vakinhoudelijke competenties
Opleiding/kennis
• Academisch werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring op gebied van project management. Een afgeronde opleiding met accent op Bedrijfskunde of Bestuurlijke Informatiekunde dan wel een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring is een pré.
• Kennis van de relevante kerngebieden waarin de projecten zich afspelen (bijvoorbeeld: kennis van systemenontwerp in een grootschalige context onder architectuur).

Ervaring
• Minimaal 6 jaar ervaring in ICT projecten, waarvan minimaal 4 jaar ervaring in (project)management en/of projectleiding.
• Ervaring met zelfstandig aansturen van complexe projecten.
• Ervaring met voor de specifieke functie relevante thema’s (bijvoorbeeld: Systeem integratie, Systeemontwerp en Beheer).
• Enige werkervaring in grote administratieve organisatie waarbij rekening gehouden dient te worden met politieke besluitvorming.


24/7 IT-monitoring

ICT-professionals

Cyber Security


BACK