Trap er niet in

Phishing is een vorm van internetfraude en verwijst naar het vissen naar vertrouwelijke gegevens. Cybercriminelen lokken mensen bijvoorbeeld met een e-mail naar een valse website van een bank, waar hen gevraagd wordt om in te loggen. Met alle gevolgen van dien.

Ook uw bedrijf kan hier het slachtoffer van worden. Want waren die e-mails tot voor kort nog slecht vertaald en vol spelfouten, de huidige phishing campagnes zijn slim opgesteld en vol trucs om uw medewerker te verleiden.

Het gebruik van internet en e-mail is dus niet zonder gevaar. Maar is uw personeel zich daar wel van bewust? Een vergissing is snel gemaakt en phishing attacks komen vaker voor dan u denkt.


Phishing

Online criminaliteit

Cyber Security


Het is geen kwestie van of, maar wanneer u of een van uw medewerkers ‘hapt’. Bovendien geldt sinds 1 januari 2016 de meldplicht datalekken, die inhoudt dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Inzicht in deze materie is dus een vereiste!

Om de weerbaarheid van u en uw medewerkers te vergroten, heeft BrainCap Cyber Security een speciale phishing campagne ontwikkeld. We prepareren en lanceren deze campagne als het paard van Troje in uw bedrijf. Hiermee maken wij inzichtelijk met welke risico’s uw bedrijf geconfronteerd kan worden en hoe (slim) hackers te werk gaan. Wilt u ook een phishingcampagne? Mail dan naar security@braincap.nl of bel naar 088 – 275 48 10


BACK