KENNIS IN ICT IS ONS KAPITAAL


Locatie

Amsterdam

Dienstverband

Fulltime

Ingangsdatum

1 december 2019

Einddatum

30 november 2020

Tarief (per uur)

marktconform

Deadline aanbieden

19 november 2019

Contact en informatie

resources@braincap.nl

TEST ANALIST

Omschrijving opdracht
Het werk bestaat uit het testen van nieuwe en gewijzigde functionaliteiten in de applicatie DRL. Daarnaast het ondersteunen bij ketentesten in de situatie waar de applicatie DRL een onderdeel van de keten is. De tester moet ook in staat zijn om de ketentest die DRL moet uitvoeren in het kader van groot onderhoud, uit te voeren. Het ketentestplan wordt geschreven en hoeft dus niet door hem/haar geschreven te worden.

Kennis/ervaringseisen
– Heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als individuele tester in de afgelopen 3 jaar in een scrumteam met de verantwoordelijk voor alle testactiviteiten
– Heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met SQL en het raadplegen van Databases in de afgelopen 3 jaar
– Heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van ketentesten in de afgelopen 3 jaar
– Heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het werken met Parasoft SOA-test in de afgelopen 3 jaar.
– Heeft bij voorkeur ervaring met BizTalk
– Heeft bij voorkeur ervaring met Websphere 1.

Doel van de functie Het volgens planning voorbereiden, specificeren, uitvoeren en rapporteren van testen. De Testanalist handelt conform de kaders en richtlijnen zoals deze gesteld zijn in het inrichtingsplan TSC (Test Service Center) en conform het vastgestelde testbeleid ICT. Hij opereert binnen het testteam en stemt daarbij de werkwijze af met de Testcoördinator.

Context opdracht
Het TSC (Test Service Center) biedt testdiensten aan interne klanten. De opdracht tot het verlenen van deze diensten worden geaccepteerd door het management TSC en verdeeld over verschillende testlines. Een testline is een groep medewerkers die testwerkzaamheden uitvoert voor een cluster van applicaties. Een testline is ingericht per klantorganisatie-eenheden, expertisegebieden of techniek. Een testline heeft een gecombineerde kern- en flexcapaciteit van ongeveer 9 medewerkers, bestaand uit testers, testanalisten en één testcoördinator. Deze medewerkers interacteren met Interne opdrachtgevers, Software ontwikkelaars, Functioneel Ontwerpers, Functioneel Beheerders, Informatie Analisten. De testcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor het management. Het vakgebied testen is een dynamisch vakgebied waar veel nieuwe ontwikkelingen in plaatsvinden. TMap is een methodiek die meegaat in deze ontwikkeling en vormt basis voor het TSC. Middels een vakgroep testen verkent het TSC nieuwe ontwikkelingen, om daar met gepaste snelheid in mee te gaan. De testactiviteiten vormen een cruciaal onderdeel binnen de IV-functie, omdat in dit dynamisch vakgebied de verbinding wordt gemaakt tussen theorie en praktijk. Dit leidt tot de continue bewaking van softwarekwaliteit, die noodzakelijk is om de kans op productiefouten te minimaliseren. productieverlies, onbeschikbaarheid van onze applicaties/portals alsmede imagoschade voor de klant.

Op dit moment is een van de business speerpunten de voortvarende ontwikkeling van edienstverlening; De klant zet hier zwaar op in om de krimpende face-to-face dienstverlening te compenseren met flexibele en toegankelijke self-service. Dit vereist een basis ICTdienstverlening die zich kenmerkt door een hoog niveau van beschikbaarheid, stabiliteit en performance van zowel de basisinfrastructuur (werkplek, netwerk en rekencentrumdiensten) als de applicaties. De testanalist draagt bij aan dit speerpunt door dagelijks opgeleverde applicaties kritisch te beoordelen op functionaliteit, connectiviteit en bruikbaarheid. Hij/zij laat zich hierbij aansturen door zijn/haar testcoördinator, die verantwoordelijk is voor een testplanning. Binnen deze planning voert de testanalist zijn eigen testwerk uit. Dit doet hij/zij door het voorbereiden en specificeren van testgevallen en het opstellen van testscripts waarin hij/zij beschrijft hoe de werking, zoals beschreven in functionele ontwerpen en usecases, wordt getest. Hij/zij laat zijn/haar testgevallen en testscripts reviewen door collega testers en/of testanalisten en laat zich door hen adviseren over de gekozen teststrategie. Deze tests voert hij/zij vervolgens uit zodra de applicatie is opgeleverd en hij/zij rapporteert zijn/haar bevindingen aan de testcoördinator. Hij/zij bewaakt dat bevindingen worden opgelost en hertest deze zodra dit is gebeurd. De testanalist rapporteert over zijn/ haar werkzaamheden aan de testcoördinator.

Het werk bestaat uit het testen van reguliere wijzigingen die continu worden aangebracht om het systeem aan te laten sluiten op de andere systemen binnen bij de klant. Er is op dit moment geen interne medewerker beschikbaar die het werk kan overnemen.
Het werk bestaat uit het testen van nieuwe en gewijzigde functionaliteiten in de applicatie DRL. Daarnaast het ondersteunen bij ketentesten in de situatie waar de applicatie DRL een onderdeel van de keten is.

Deze onderstaande punten dienen zoveel mogelijk terug te komen in het cv (ervaring en kennis)
* Heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als individuele tester in de afgelopen 3 jaar in een scrumteam met de verantwoordelijkheid voor alle testactiviteiten
* Heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met met SQL en het raadplegen van Databases in de afgelopen 3 jaar
* Heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van ketentesten in de afgelopen 3 jaar.
* Heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het werken met Parasoft SOAtest in de afgelopen 3 jaar.
* Heeft bij voorkeur ervaring met BizTalk
* Heeft bij voorkeur ervaring met Websphere


24/7 IT-monitoring

ICT-professionals

Cyber Security


BACK