Op zoek naar een opdracht!

Je wilt iets anders. Omdat je al jaren op dezelfde plek zit. Omdat je opleiding klaar is. Omdat je gaat verhuizen. Omdat je meer wilt leren. Om welke reden dan ook. Werken voor BrainCap maakt dit mogelijk.

Ook als ZZP’er kun je bij ons aan de slag. Stap 1 is om een kijkje te nemen bij onze opdrachten. Je kunt ons ook even bellen. Dan kunnen we je meteen te woord staan en samen bespreken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Ons nummer is 088 – 275 48 88 en ons e-mail adres is werving@braincap.nl

werken bij BrainCap

OPDRACHTEN BIJ BRAINCAP

Business Analist (Gegevensanalyse en -modellering)

Wij zoeken een: Business Analist (Gegevensanalyse en -modellering)
Locatie: Amsterdam
Ingangsdatum: 1 augustus 2019
Einddatum: 31 januari 2020
Aantal uren per week: 40
Tarief (per uur): Marktconform
Deadline aanbieden: 3 juli 2019

Voor vragen en of meer informatie kan er worden gemaild naar: resources@braincap.nl

Omschrijving
De gegevenshuishouding van de divisie Uitkeren in kaart brengen door middel van het opstellen van een Canoniek Gegevens Model en een Objectmodel. Binnen het UWV wordt gebruik gemaakt van Bizzdesign Architect en Sybase PowerDesigner voor gegevensmodellering.
Samen met de Lokaal Gegevens Manager (LGM) modelleren en vastleggen van het objectmodel en canoniek gegevensmodel voor de Divisie Uitkeren en afstemmen met andere organisatieonderdelen.

Dit betreft het volledig afstemmen en valideren van alle gebruikte gegevens in alle functionele gegevensmodellen (FUGEM’s) van de eigen Divisie met het centrale vastgestelde Canoniek Gegevens Model.

Vakinhoudelijke competenties
• HBO werk- en denkniveau.
• Bekend met BA technieken, technieken gericht op modelleren en evalueren van de bedrijfsvoering.
• Kent hulpmiddelen en technieken die gebruikt kunnen worden om de structuur, de verbanden en het gebruik van informatie binnen de organisatie vast te leggen en te begrijpen.
• Bekend met de beginselen van de architectuur en inrichtingsprincipes.
• Bekend met methoden en technieken van bedrijfskundig onderzoek en –analyse.
• Kennis van het ICT vakgebied in het bijzonder op aan de functie gerelateerde aspecten.
• Bekend met methoden van projectmatig werken.

Wensen en eisen die in het cv duidelijk naar voren moeten komen
• Meerjarige ervaring met complexe gegevensarchitectuur en gegevensmodellen (Functionele gegevensmodellen, Canoniek Gegevens Model, Objectmodellen)
• Werkervaring bij een overheidsinstantie of ZBO met bij voorkeur grootschalige, complexe administratieve processen
• HBO/WO werk- en denkniveau
• Zeer sterk analytisch denkvermogen
• Ervaring met Bizzdesign Architect en Sybase PowerDesigner

Security Officer

Wij zoeken een: Security Officer
Locatie: Amsterdam
Ingangsdatum: 1 september 2019
Einddatum: 1 september 2020
Aantal uren per week: 40
Tarief (per uur): Marktconform
Deadline aanbieden: 27 juni 2019

Voor vragen en of meer informatie kan er worden gemaild naar resources@braincap.nl

Opdrachtomschrijving
UWV rondt in de loop van de komende maanden de aanbesteding af van de hosting- en datacenter dienstverlening. Onderdeel van deze werkzaamheden is het maken van een veelheid aan detailafspraken over de inrichting van processen, diensten en rapportages op het vlak van informatiebeveiliging. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de compliance verantwoordelijke.

De gezochte security officer begeleidt uit oogpunt van informatiebeveiliging de implementatie van de afspraken die in de aanbesteding zijn gemaakt gedurende het traject van overgang van de latende naar de nieuwe leverancier.

De opdracht bestaat o.a. uit:
• het mede opstellen van de nieuwe datacenter beveiligingsovereenkomst;
• het inregelen van de rechtenstructuur voor de datacenterdiensten (privileged access management)
• het realiseren van de koppeling met het UWV SIEM door de juiste controles (use cases) te definiëren en te vertalen naar de te leveren loginformatie
• het inrichten en testen van het security incidentprocedures
• het vertalen van het UWV risicoprofiel in de juiste DC maatregelen zoals de encryptie policy
• het toezien op de naleving van de afspraken en de begeleiding van de overgang van applicaties naar de nieuwe leverancier. Dat betreft ook het implementeren van de nieuwe afspraken in de interne werkwijze van UWV

Taken/werkzaamheden
Inhoudelijke controle op de implementatie van de afspraken die in het kader van informatiebeveiliging zijn gemaakt met de toekomstige datacenter leverancier. Tot de werkzaamheden van de consultant behoren:
• Het in overleg met de Leverancier en de UWV regie organisatie uitwerken van detailafspraken;
• Het inhoudelijk begeleiden van de implementatie van de overeengekomen beveiligingsmaatregelen en het toezien op de toepassing van die afspraken tijdens de overgang van latende naar ontvangende leverancier;
• Inrichten van de rapportages en overlegstructuren rond informatiebeveiliging en die toepassen tijdens de looptijd van het project

Aanvullende functie-eisen bovenop het functieprofiel
• relevante certificering, CISSP, CIPP/E, CISA of vergelijkbaar
• brede kennis van General IT Controls (user access management, change management), security management (physical, operating system, database, application) en compliance (ook met standaard platforms en applicaties)
• aantoonbare ervaring (meer dan 1 keer) met datacenter migraties met meer dan 200 servers
• aantoonbare ervaring met de inrichting van beveiligingsmaatregelen in een (private) cloudomgeving waarin containertechnologie zijn plaats krijgt (> 1 jaar)
• aantoonbare ervaring met het toepassen een Toetsingskader Informatiebeveiliging, bij voorkeur het kader van de DNB
• aantoonbare ervaring met het werken in een regieorganisatie in een richtinggevende rol, meerjarig (> 3 jaar) in een organisatie met meer dan 1000 medewerkers

Opleiding/ kennis
• WO werk- en denkniveau
• Communicatieve vaardigheden
• Consultancy vaardigheden
• Bekend met en kunnen toepassen van (IT) modellen, concepten en achtergronden
• Conceptualisatie vaardigheden
• Bekend met de inzet van innovatietechnieken
• Bekend met het aansluiten op corporate standaarden

Ervaring
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in ICT omgevingen
• Ruime ervaring in het werken in grote administratieve organisaties
• Ervaring in het werken in politiek gevoelige omgevingen
• Ervaring met coaching
• Aantoonbare bijdrage aan organisatievernieuwingen

Contextinformatie en kleurbeeld
De IT consultant als bruggenbouwer. De IT consultant legt de verbinding tussen de business en het ICT bedrijf door zich samen met vertegenwoordigers van de business te verdiepen in de ‘wat’ vraag en de meerwaarde van de ICT daarbinnen te verduidelijken. De IT consultant scherpt daarmee de ‘wat’ vraag in dialoog met de businessvertegenwoordiging verder aan en vertaalt deze vervolgens naar richtinggevend ICT advies dat aansluit bij de behoefte van de business (business-IT alignment). De IT consultant als onafhankelijke adviseur. De IT consultant, als vertegenwoordiger van het ICT bedrijf, is onafhankelijk in haar oordeel en gericht op de behoefte van de business. Waar mogelijk (toepasbaar en opportuun) trekt de IT consultant het betreffende vraagstuk/oplossingsrichting breder dan één divisie of afdeling, naar een ‘generieke’ ICT oplossing voor het UWV. De IT consultant als sparringpartner van de projectmanager. De IT consultant adviseert en ondersteunt projectmanagers ten behoeve van gericht en doeltreffend projectmanagerschap. Dit doet de IT consultant door in het voortraject van een project de uitgangspunten en ontwikkeldoelstellingen van het project scherp te stellen en deze vervolgens tijdens het project te borgen.

Senior Projectleider ICT

Wij zoeken een: Senior Projectleider ICT
Locatie  Amsterdam
Ingangsdatum: 15 juli 2019
Einddatum: 01 februari 2020
Aantal uren per week: 38
Tarief (per uur): Marktconform
Deadline aanbieden: 4 juli 2019

Voor vragen en of meer informatie kan er worden gemaild naar: resources@braincap.nl

HRM concern is op zoek naar een senior ICT projectleider voor de implementatie van een Learning Management System (LMS) in de applicatie People Soft (Oracle).
De implementatie zit in de fase dat de Functionele Acceptatie Test (FAT) is afgerond en dat bevindingen zijn geanalyseerd.

Uit de analyse zijn een aantal technische problemen gekomen die moeten worden opgelost voordat de Gebruikers Acceptatie Test (GAT) kan plaatsvinden en het systeem kan worden geïmplementeerd in de bedrijfsproces.

UWV is op zoek naar een Senior ICT Projectleider

Het LMS systeem zal beschikbaar worden gesteld aan alle UWV medewerkers (18.000).
Oplevering van het LMS systeem is gewenst per 1 december 2019. De senior Projectmanager zal de huidige Projectmanager vervangen die niet langer beschikbaar is. Na decharge van het project is het beheer belegd binnen de reguliere beheerorganisatie en is langere inzet niet meer nodig.

Taken/werkzaamheden
Het sturen van een concreet project binnen een vastgesteld tijdsbestek, budget en kwaliteitsnorm ter realisatie van meerdere resultaten op het niveau van verschillende divisies, programma of project.

Aanvullende functie-eisen bovenop het functieprofiel
• Minimaal 2 soortgelijke opdrachten afgerond in de functie van senior projectmanager.
• Tenminste 6 jaar seniore projectmanagement ervaring in bestuurlijke complexe ICTomgevingen in de afgelopen 10 jaar.
• Ervaring met de applicatie People Soft (Oracle) is een pré.
• Hands-on mentaliteit, snel schakelen en meedenken met technici bij het zoeken naar oplossingen.
• Minimaal één te verifiëren referentie niet langer dan 2 jaar geleden overeenkomend met de opdracht.
• Academisch werk- en denkniveau.

U dient een beknopte beschrijving naast uw CV aan te leveren van maximaal één A4 met betrekking tot de inhoud van de werkzaamheden, adviezen en resultaten zoals hierboven gevraagd, waarin in ieder geval volgend dient te worden opgenomen:

• Naam opdrachtgever;
• Periode opdracht;
• Omschrijving opdracht;
• Uw bijdrage aan de opdracht;
• Uw gebruik van communicatie- en adviesvaardigheden en het kunnen rapporteren op minimaal het niveau van hoger management;
• Uw vermogen om veranderingen te initiëren en te faciliteren;
• Welke problemen u bent tegengekomen en welke oplossingen u heeft aangedragen en in hoeverre deze oplossingen zijn overgenomen;
• Eindresultaat van de opdracht;
• Wat zou u eventueel achteraf, na afronding van de opdracht, anders gedaan hebben.

Opleiding/kennis
• HBO werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring op gebied van project management. Een afgeronde opleiding met accent op Bedrijfskunde of Bestuurlijke Informatiekunde dan wel een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring is een pré.
• Kennis van de meestal inhoudelijk-complexe relevante kerngebieden waarin de projecten zich afspelen (bijvoorbeeld: kennis van systemenontwerp in een grootschalige context onder architectuur).
• Heeft een (interne) opleiding tot projectleiding gevolgd; kent en gebruikt de door UWV gehanteerde methodiek in het kader van projectmanagement.
• Geeft niet hiërarchisch leiding; daardoor wordt veel beroep gedaan op overtuigingskracht en onderhandelingsvaardigheden.
• Moet zich snel kunnen inwerken in de inhoudelijke en organisatorische aspecten van een project(-omgeving).
• Communicatieve vaardigheden
• Adviesvaardigheden
• Gevoel voor bestuurlijk-politieke verhoudingen Ervaring
• Minimaal 6 jaar ervaring in ICT projecten, waarvan minimaal 2 jaar ervaring als projectleider.
• Ervaring met voor de specifieke functie relevante thema’s (bijvoorbeeld: Systeem integratie, Systeemontwerp en Beheer).
• Enkele jaren ervaring in een grote administratieve organisatie

Contextinformatie en kleurbeeld
De senior ICT projectleider maakt deel uit van de afdeling ICT Project Professionals (IPP) van de staf divisie ICT. De afdeling IPP maakt deel uit van eenheid Business Services van de staf divisie ICT. In het kort geldt voor de senior ICT projectleider dat hij er primair voor zorgt dat langs een strakke planning de afgesproken producten op tijd worden geleverd, tegen een vast gestelde kwaliteit . De senior ICT projectleider wordt met name ingezet in projecten die bijdragen aan veranderingen en of het ICT landschap van UWV. Het gaat hierbij om ICT projecten waarin de ontwikkeling of aanpassing van geautomatiseerde systemen een belangrijk aandeel inneemt. De senioriteit van deze functionaris komt naar voren door ten opzichte van de ICT projectleider extra sterk te zijn ten aanzien van projectbeheersing, leiding geven, relatie opdrachtgever en bedrijfskundig inzicht.


SYSTEEMBEHEERDERS

ICT-infrastructuren bewerken en bewaken? Kijk op onze website

TESTERS

Als tester aan de slag? Dat kan bij ons! Kijk op onze website.

ONTWIKKELAARS

Zoek je een baan of opdracht als ontwikkelaar? Kijk op onze website!

SECURITYSPECIALIST

Op zoek naar een uitdaging in security? Informeer naar wat er mogelijk is!

BACK