kaarten winnen comic con

BrainCap Winactie Comic Con Amsterdam kaarten

In de week voorafgaande aan de Comic Con Amsterdam op 31 augustus en 1 september in de RAI in Amsterdam, houdt BrainCap ICT Professionals een winactie voor toegangskaarten voor dit leuke event. De winactie wordt gepromoot via de social mediakanalen van BrainCap, Facebook, Twitter en LinkedIn. Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden.

Hieronder vindt u de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de Comic Con winactie van BrainCap ICT Professionals.

Winactie
Deze winactie is uitgeschreven door BrainCap ICT Professionals, gevestigd te Beverwijk. Op de winactie zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

Deelname
Deelname aan de winactie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een reactie heeft geplaatst op onze Facebookpagina’s. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de winactie. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar op het moment van deelname. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

De winnaar van de actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze. BrainCap ICT Professionals is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

Looptijd
De looptijd van de winactie is tot en met donderdag 29 augustus 2019. Winnaars worden op vrijdag 30 augustus 2019 na het sluiten van de actie persoonlijk geïnformeerd via Facebook. BrainCap ICT Professionals kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

Uitslag
Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. Medewerkers van BrainCap ICT Professionals zijn uitgesloten van deelname. Winnaars dienen uiterlijk op vrijdag 30 augustus 2019 voor 16.00 uur te reageren, anders worden er door BrainCap ICT Professionals nieuwe winnaars gekozen.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen, worden door BrainCap ICT Professionals alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door BrainCap ICT Professionals. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de BrainCap ICT Professionals via info@braincap.nl.

Who is Hanneke Stoker

You need update your bio: Edit your profile

BACK