Is uw industriële netwerk door een specialist beveiligd?

BrainCap Cyber Security is gespecialiseerd in de beveiliging van industriële netwerken en systemen. We zijn een van de weinige Managed Security Service Providers in Nederland met deze expertise.

Industrial Control Systems (ICS) en Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systemen zijn onmisbaar in de procesindustrie. Ze regelen onder andere centrale nutsvoorzieningen zoals water en stroom.

De beveiliging van ICS- en SCADA-systemen is gecompliceerder dan de beveiliging van een kantooromgeving. Om de kwetsbaarheden in een netwerk in kaart te brengen, moeten de aanwezige systemen gescand worden. ICS/SCADA netwerken zijn hier door de manier waarop ze zijn ingericht niet altijd tegen bestand. Het extra netwerkverkeer kan het productieproces verstoren. De benodigde informatie moet daarom op passieve wijze achterhaald worden.

industriële netwerken

INDUSTRIE

Bent u zich bewust van de verschillende risico’s in een IT of OT omgeving?

AWARENESS

U wilt niet alleen weten wat de status van uw cybersecurity, maar ook de juiste maatregelen kunnen nemen.

BETTER SAFE

Better safe than sorry! Neem daarom een specialist in de hand.

ICS/SCADA SPECIALIST

BrainCap Cyber Security is als een van de weinige bedrijven in Nederland gespecialiseerd in de beveiliging van industriële netwerken en systemen.

Beveiliging van industriële netwerken

Industriële netwerken zijn over het algemeen groot. Ze lopen, niet gecentraliseerd, door een hele fabriek heen. Daardoor hebben ze meerdere ingangen, met alle risico’s van dien. Bovendien werken industriële systemen meestal met andere protocollen dan een kantooromgeving.

Daarom is bij de beveiliging van deze systemen specialisatie vereist. De firmware van de Programmable Logic Controllers (PLC’s) in de fabriek is vaak niet bijgewerkt. Veel beheerders hebben een verleden als procesbeheerder en niet als ICT-er met voldoende kennis van cybersecurity.

Het verkrijgen van inzicht, het constateren van kwetsbaarheden, het analyseren van deze gegevens en als het monitoren en beveiligen van industriële systemen vergt een gespecialiseerde partij. BrainCap Cyber Security heeft een team van gecertificeerde specialisten die ook op het gebied van industriële netwerkbeveiliging zeer ervaren zijn. Bovendien hebben wij de juiste partners om een passende totaaloplossing te kunnen bieden.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Cybersecurity Consultant Alexa Hays via alexa.hays@braincap.nl


BACK