Security door inzicht

Hoe krijgt u dit?

Een veilige online omgeving krijgt u door firewalls te plaatsen. Maar is dat wel voldoende? Of is dat wel wat u nodig heeft? Voordat u producten aanschaft of diensten toepast, wilt u inzicht in uw huidige situatie. Om sneller inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden van uw IT-omgeving bieden wij onderstaande producten en diensten. Ze geven een globaal beeld van digitale veiligheid van uw bedrijf. Met onze producten kunnen we constateren wat er aan de hand is. Daarna analyseren we de gegevens en hebben we inzicht in de situatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

CONTACT
ot-security specialist

Cyber Security producten


Security penetratietest

Security Penetratietest

Een penetratietest wordt uitgevoerd door een van onze Certified Ethical Hackers. Deze bestaat uit een digitale poging tot inbraak in uw webapplicatie of netwerk en social engineering, het menselijke aspect. De test brengt uw kwetsbaarheden in kaart zodat u weet welke actie u kunt ondernemen.

Security Quickscan op Systemen

De eenmalige quickscan identificeert op snelle wijze de kwetsbaarheden in uw systeem. Het geeft een globaal beeld van de digitale veiligheid van uw bedrijf. De quickscan bestaat uit een persoonlijke security audit, observatie, analyse en onsite rapportage. De scan geeft u inzicht in de verbeterpunten en vervolgstappen met betrekking tot online veiligheid.

security quickscan op netwerkverkeer

Security Quickscan op Netwerkverkeer

De eenmalige scan op uw netwerkverkeer geeft inzicht in kwetsbaarheden binnen het dataverkeer in uw netwerk. Het geeft een volledig beeld van het in- en uitgaande verkeer van en naar het internet. Het scannen gebeurt door een passieve scanner in luistermodus op de gateway aan te sluiten. Gedurende 1 tot 4 weken monitoren we al het inkomende en uitgaande verkeer. Aan de hand van deze gegevens wordt een rapport opgesteld.

proof of value

Proof of Value

Een Proof of Value is een test of de gekozen oplossing resultaat heeft. Na het gezamenlijk bepalen van de juiste beveiligingsoplossing testen we deze gedurende maximaal 2 maanden op een vooraf bepaald deel van de IT-omgeving.

proof of concept

Proof of Concept

Een Proof of Concept meet de effectiviteit van de beoogde securityoplossing. Deze bewijst dat de ontwikkelde en aanbevolen maatwerk securityoplossing geschikt is en het gewenste resultaat levert. Na het ontwikkelen van de maatwerk securityoplossing testen we deze gedurende maximaal 2 maanden op een vooraf bepaald deel van de IT-omgeving.

consultancy on demand

Consultancy on demand

Heeft u een goed beeld van uw behoefte aan support? Gebruik dan Consultancy on Demand. Een strippenkaart voor ICT-diensten waarmee u een ervaren consultant inhuurt voor advies over, en het uitvoeren van, on-site ICT-werkzaamheden. Flexibiliteit met de zekerheid van professionele ondersteuning op het moment dat u het nodig. Tegen een vast tarief.


CONTINUE MONITORING

Weten wat er speelt in uw netwerk? Met monitoring signaleert BrainCap tijdig wat er in uw IT-omgeving gebeurt.

ONLINE VEILIG

Kent u uw zwakke plekken? Onze certified ethical hackers testen uw IT-omgeving om kwetsbaarheden aan te vinden.

SECURITY QUICKSCAN

Snel inzicht in uw siuatie? Laat BrainCap een Security Quickscan op uw netwerk of systeem uitvoeren.

CYBERSECURITY

Voordat u securityproducten of -diensten aanschaft of diensten toepast, wilt u eerst inzicht in uw huidige situatie. Bel BrainCap voor de eerste stap.
BACK